Zmiana cen wywozu śmieci w gminie Żabno
access_time 2017-02-13 07:26:00
Burmistrz Gminy Żabno zawiadamia, iż Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, a tym samym zostały ustalone nowe stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Od dnia 1 marca 2017 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosić będzie:

 • 1) dla gospodarstw 1 osobowych                                            7,20 zł,
 • 2) dla gospodarstw 2 osobowych                                            14,40 zł,
 • 3) dla gospodarstw 3 osobowych                                            21,60 zł,
 • 4) dla gospodarstw 4 osobowych                                            28,80 zł,
 • 5) dla gospodarstw 5 osobowych                                            36,00 zł,
 • 6) dla gospodarstw 6 osobowych                                            43,20 zł,
 • 7) dla gospodarstw 7 osobowych i ponad 7 osobowych         47,90 zł.

Od dnia 1 marca 2017 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosić będzie:

 • 1) dla gospodarstw 1 osobowych                                            14,40 zł,
 • 2) dla gospodarstw 2 osobowych                                            28,80 zł,
 • 3) dla gospodarstw 3 osobowych                                            43,20 zł,
 • 4) dla gospodarstw 4 osobowych                                            57,60 zł,
 • 5) dla gospodarstw 5 osobowych                                            72,00 zł,
 • 6) dla gospodarstw 6 osobowych                                            86,40 zł,
 • 7) dla gospodarstw 7 osobowych i ponad 7 osobowych         95,80 zł.

Co ważne, właściciele nieruchomości którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

Komentarze...