Ceny wody i ścieków dla mieszkańców gminy Tarnów - bez zmian
access_time 2017-02-08 07:45:00
Ponad 600 tysięcy złotych dodatkowego dochodu do budżetu gminy Tarnów i zatwierdzenie taryf za wodę i odprowadzanie ścieków, których ceny pozostały na niezmienionym, jednym z najniższych w regionie poziomie, to najważniejsze punkty XXIV Sesji Rady Gminy Tarnów. Radni obradowali w sali konferencyjnej Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych.

Aż 618 tysięcy złotych dodatkowego dochodu zyskał w bieżącym roku budżet gminy Tarnów za sprawą odzyskania przez urząd gminy zwrotu podatku VAT. Dodatkowe środki, uchwałą Rady Gminy Tarnów zostały rozdysponowane między innymi do dyspozycji funduszy sołeckich. Pozwolą one na wykonanie we wszystkich gminnych miejscowościach dodatkowych prac porządkowych czy związanych z oświetleniem i oznakowaniem naszych dróg.

W trakcie ostatniej sesji radni przyjęli również uchwałę zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Tarnów. Opłaty pozostały na niezmienionym, jednym z najniższych w regionie poziomie. Warto przypomnieć, iż ceny za wodę i odprowadzanie ścieków nie wzrosły w gminie Tarnów już od kilku lat. W sesji uczestniczył prezes Tarnowskich Wodociągów, odpowiadając na pytania radnych i dziękując za wzorcową współpracę z gminą Tarnów.

Poza tym na sesji radni przyjęli też szereg innych uchwał ważnych dla funkcjonowania gminy. Wyrazili zgodę na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Tarnowcu, podjęli uchwałę zaliczającą do kategorii dróg gminnych ulicę Promienną w Koszycach Małych i Norwida w Koszycach Wielkich oraz wprowadzili niezbędne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnów. Radni wyrazili również zgodę na finansowanie wyprzedzające zadania „Przebudowa drogi gminnej „Na Szpic”, na budowę której, przypomnijmy,  gmina pozyskała blisko 2 miliony złotych unijnej dotacji.

Radni w trakcie wolnych wniosków poruszali też sprawy związane z zaawansowaniem prac projektowych planowanych do wykonania inwestycji, kosztorysami zadań inwestycyjnych na 2017 rok czy odśnieżaniem gminnych dróg. W trakcie dyskusji powrócił również temat „lewoskrętu” w Zgłobicach.

Fot. Archiwum UG

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A