Sesja Rady Miejskiej (TRANSMISJA)
access_time 2016-09-08 08:29:00
W Sali Lustrzanej o godz. 9.00 rozpoczną się obrady XXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie. Radni podejmą dziś decyzję m.in. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości zajętych na potrzeby inkubatorów przedsiębiorczości i akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Proponowany porządek obrad XXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 8 września 2016 r. o godz. 9.00 

1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej. 
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXV zwyczajnej i XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja z działalności spółek komunalnych za 2015 rok oraz I półrocze 2016 roku.
5. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie małopolskim. Informacja o stanie środowiska miasta Tarnowa za 2015 rok. 
6. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Tarnowa za I półrocze 2016 r. 
7. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasta Tarnowa z powierzonym zadaniem organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumień między gminami – podjęcie uchwały. 
8. Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla nieruchomości zajętych na potrzeby inkubatorów przedsiębiorczości i akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, położonych na terenie Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały. 
9. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w dzielnicach Zbylitowska Góra i Koszyce – podjęcie uchwały. 
10. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w rejonie ulicy Komunalnej – „Krzyż Wschód III” – podjęcie uchwały. 
11. Wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Miasta Tarnowa do projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II” - podjęcie uchwały. 
12. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym. 
13. Zapytania, wolne wnioski i oświadczenia radnych. 
14. Odpowiedzi na zapytania i wnioski. 
15. Zakończenie obrad XXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie.


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A