„Miasto kreatywne/Tarnów” – nieKonferencja w Inkubatorze Przedsiębiorczości
access_time 2016-09-13 08:00:00
„Miasto kreatywne/Tarnów” to, jak przekonują pomysłodawcy "nieKonferencja" projektantów, twórców, dziennikarzy, animatorów i menedżerów kultury...

Rynek pracy przeobraża się. Co raz większy udział w nim mają małe i mikro przedsiębiorstwa, które są zakładane przez osoby szukające swojego miejsca. Wciąż jest miejsce dla ludzi, którzy mają wiedzę i na niej chcą budować swoją przyszłość, którzy chcą tworzyć nowe rzeczy, którzy są kreatywni.

Wiele tarnowskich firm, z powodzeniem funkcjonuje wykorzystując kreatywności pracowników i wiele osób wciąż poszukuje pracy w branżach kreatywnych. Mamy specjalistyczne szkoły, jednak nasze miasto nie doświadcza widocznego rozwoju „klasy kreatywnej”. Jak odpowiadać na zmiany kulturowe i społeczne, jak rozwijać „przemysły kreatywne”, jak czerpać korzyści z twórczości? Co zrobić z tymi pytaniami i kto powinien szukać odpowiedzi?

„Miasto kreatywne / Tarnów” to otwarta konferencja dla osób, które poszukują rozwiązań dla przyszłości Tarnowa i regionu, a także dla tych którzy poszukują tutaj pracy. Właściwie będzie to nieKonferencja, bo organizatorzy uciekają od formuły wykładu. Wierzą, że spotkania ludzi z różnych branż, przykłady dobrych praktyk, dyskusje i siła kontaktów twarzą w twarz, mają sens. Podobnie jak łączenie w codziennym życiu idei z praktyką.

Kreatywność wymaga nowego spojrzenia i porzucenia wytartych schematów. Dlatego pierwszy dzień imprezy będzie „wyjściem z pudełka”, otworzeniem się na to co myślą i robią cenieni eksperci i praktycy. Nie ma kreacji bez idei, wartości, wizji przyszłości. Gośćmi tego dnia będą m.in. Bogna Świątkowska – pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, która zajmuje się tymi zjawiskami, które aktualnie są – lub w najbliższej przyszłości staną się – istotną częścią debaty publicznej; Artur Celiński – ekspert od polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast, miejski aktywista – członek Kongresu Ruchów Miejskich, szef zespołu badawczego DNA Miasta ; Krzysztof Głomb – Założyciel i prezes Zarządu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, które od 20 lat stymuluje e-rozwój samorządów w Polsce, lider powołanego w lutym 2014 roku eksperymentalnego centrum edukacji i kreacji cyfrowej Fabryka Przyszłości.

Ten dzień zamkniemy panelem dyskusyjnym o tym czy kultura może być narzędziem społecznej zmiany i czy może wpływać na rozwój miasta?

Dzień drugi to spotkania, warsztaty, konsultacje na tematy, które są ważne dla pracujących w branży kreatywnej. To dzień wiedzy i umiejętność, gotowych rozwiązań i recept. Osobom, które zaczynają pracować lub szukają pracy w branżach kreatywnych chcemy przekazać wiedzę dotyczącą m.in.:

1/ praw autorskich związanych z ich działalnością twórczą,

2/ prawnych aspektów zawierania umów,

3/ sposobów rozliczania podatków,

4/ skutecznego kontaktu z klientem czy pracodawcą,

5/ coworkingu,

6/ funkcjonowania start-upów,

7/ źródeł finansowania projektów artystycznych,

8/ telepracą,

9/ zakładaniem działalności gospodarczej i dofinansowaniem jej.

Świadomość przepisów jest niezbędna, ale będzie to przede wszystkim spora dawka praktycznej wiedzy dotyczącej efektywnej komunikacji interpersonalnej, a także możliwość rozmowy z branżowym ekspertem, konsultacji własnych pomysłów i nawiązania kontaktów. Wiedzą podzielą się m.in. Marek Makowiec – pracownik naukowy, doktor w Katedrze Zachowań Organizacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, praktyk szkoleń i doradztwa z zakresu zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania dofinansowania na nią, szkoleń menedżerskich, przedsiębiorczości, analizy rynku i badań marketingowych; Magdalena Parysz – trener i coach, menadżer sprzedaży oraz obsługi klienta, doświadczony specjalista rekrutacji oraz przedsiębiorca; a także specjaliści Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy.

Do tego instalacje artystyczne, wystawy, dyskusje przy kawie, a wszystko w niebanalnej atmosferze i miejscu.

Organizatorem nieKonferencji „Miasto kreatywne / Tarnów” jest Tarnowskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, zaś partnerami – tarnowskie instytucje: Centrum Sztuki Mościce, Biuro Wystaw Artystycznych, Muzeum Okręgowe, Powiatowy Urząd Pracy, Biuro Karier i Projektów PWSZ, Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej Fabryka Przyszłości.

Nieprzypadkowo pomysł konferencji wyszedł od instytucji kultury. Cały ten sektor może mieć ogromny udział w animowaniu różnorodnych działań zmierzających do rozwoju przemysłów kreatywnych. Ludzie z tej branży są szczególnie wyczuleni na zmiany społeczne i potrzeby lokalnego środowiska. Dziś wyzwaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji Tarnowa, a jedną z dróg jest budowanie społecznej infrastruktury miasta. To kwestia społecznej odpowiedzialności tych instytucji wobec rodzimego miasta.

nieKonferencja Miasto kreatywne/Tarnów jest współfinansowana z budżetu Miasta Tarnowa. Odbędzie się 27 i 28 września 2016 roku, w godzinach od 10:00 do 16:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości Tarnowskiego Klastra Przemysłowego, przy ul. Kochanowskiego 32 b.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A