Startuje bank zamiany mieszkań
access_time 2016-09-02 07:30:00
Bank zamiany mieszkań to rodzaj skrzynki kontaktowej, która dostarczy informacji osobom, zainteresowanym zamianą mieszkań, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa i pomoże w nawiązaniu kontaktu między chętnymi do zamiany. Z ofertami zamiany mieszkań można się zapoznawać w Referacie Pomocy Mieszkaniowej Urzędu Miasta Tarnowa, przy ulicy Nowej 4, w pokoju 317.

Mieszkanie może zamienić osoba niepełnosprawna, poruszająca się wyłącznie na wózku i potrzebująca lokalu na parterze budynku; najemca, który chce zamienić większe mieszkanie na mniejsze, spełniające kryteria ubiegania się o dodatek mieszkaniowy oraz najemca lokalu, przekraczającego normatywną powierzchnię do ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.  Możliwe jest też uzyskanie wolnego lokalu, który zostanie przekwalifikowany na    lokal socjalny. W tym przypadku miasto może zaoferować wynajem lokalu o wyższym standardzie w zamian za oddanie mu do dyspozycji lokalu dotychczas zajmowanego przez najemcę.

Mieszkania mogą też zamieniać między sobą najemcy lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa. W Referacie Pomocy Mieszkaniowej przy ulicy Nowej 4 można zapoznać się z już dostępnymi ofertami zamian, zgłosić swoją ofertę lub i uzyskać wszelkie dodatkowe informacje, w tym takie, jak wielkość mieszkania, adres i telefon kontaktowy  do  ewentualnych kontrahentów zamiany. Warunkiem umieszczenia oferty w banku zamiany mieszkań jest zgłoszenie w Referacie Pomocy Mieszkaniowej zamiany wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych.

Komentarze...