Na lekcje do... ZUS?
access_time 2016-09-01 13:25:00
Po co nam system ubezpieczeń? Dlaczego ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe? Co mi się należy, gdy płacę składki? - odpowiedzi na te pytania będą mogli poznać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy wezmą udział w „Lekcjach z ZUS”. W tym roku, po raz pierwszy, specjalnie dla gimnazjów przygotowano „Projekt z ZUS”.

Świadomość społeczeństwa w zakresie ubezpieczeń społecznych jest ciągle niewielka, a przecież wiedza na ten temat bardzo się przydaje w życiu codziennym.

„Lekcje z ZUS” to projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, złożonym z czterech lekcji, w czasie których młodzież pozna podstawowe zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi. Dzięki zdobytej wiedzy, młodzi ludzie, którzy w niedługim czasie wkroczą na rynek pracy, staną się świadomi swoich praw i obowiązków, zarówno jako pracownicy, jak i prowadzący własny biznes.

Również młodzież gimnazjalna powinna wiedzieć dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia można liczyć w zamian za opłacanie składek. Dlatego w tym roku szkolnym, po raz pierwszy, specjalnie dla gimnazjów przygotowano „Projekt z ZUS”. Zgodnie z podstawą programową w gimnazjum około 20 % programu wiedzy o społeczeństwie powinno być realizowane w formie projektu edukacyjnego. Udział w takim projekcie jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów.

Dlatego ZUS proponuje wykorzystanie projektu do przeprowadzenia dla uczniów gimnazjów jednej lekcji z zakresu ubezpieczeń społecznych. „Projekt z ZUS” może być prowadzony w każdym czasie (przez cały rok) we wszystkich szkołach, które się do niego zgłosiły.

- Dla uczniów, którzy wezmą udział w Lekcjach z ZUS oraz w Projekcie z ZUS przygotowaliśmy zeszyty z najważniejszymi informacjami i ćwiczeniami, a nauczyciele zostaną wyposażeni w podręczniki, prezentacje, filmy. Każda ze szkół może też liczyć na nasze wsparcie merytoryczne – informuje Magdalena Chrzanowska z Oddziału ZUS w Tarnowie.

Warto dodać, że szkoły ponadgimnazjalne, które wezmą udział w „Lekcjach z ZUS”, będą mogły zgłosić się do Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Nauczyciele, którzy są zainteresowani przystąpieniem do udziału w „Lekcjach z ZUS” oraz do „Projektu z ZUS”, mogą̨ nadsyłać́ zgłoszenia na adres e-mailowy magdalena.chrzanowska@zus.pl lub kontaktować́ się̨ telefonicznie pod nr tel. 14 632 77 40 lub 502 009 661. Więcej informacji: www.zus.pl/edukacja.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A