Sesja Rady Miejskiej (TRANSMISJA)
access_time 2016-08-01 12:11:00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie zawiadamia, że XXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 1 sierpnia. Początek obrad wyznaczono o godz. 14.00 w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie.

Prezydent zwrócił się do przewodniczącego Rady, aby w porządku obrad sesji został ujęty projekt uchwały w sprawie pozbawienia dróg publicznych ul. Mroźnej, al. Piaskowej, ul. Elektrycznej kategorii dróg powiatowych. Mieszkańcy Tarnowa mogą uczestniczyć w sesji rady, która ma publiczny charakter.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Zaskarżenie uchwały Nr SO.VIII – 425/1/2016 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 lipca 2016 r. dotyczącej zaopiniowania uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Tarnowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa za rok 2015 – podjęcie uchwały.
  4. Zapytania interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski.
  5. Odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych.
  6.  Zakończenie obrad XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A