Tajemnice życia w epoce brązu od dziś na wystawie w Muzeum Okręgowym
access_time 2016-08-01 08:00:00
Wystawa „Inne światy / zaświaty" prezentuje najnowsze wyniki badań archeologicznych dotyczące epoki brązu na terenie północno-wschodnich Węgrzech (2300 – 900 p.n.e.). Jej twórcami jest grupa archeologów z Herman Otto Muzeum w Miszkolcu.

Wystawę rozpoczyna prezentacja tajemnic kultury tellowej z początków epoki brązu (ok.2300 – 1400 p.n.e.). Tell po arabsku znaczy wzgórze, miejsce, gdzie przez setki a nawet tysiące lat osiedlali się ludzie, pojawiały się i niszczały różne zabudowania, tworzyła się społeczność połączona wspólnymi wierzeniami i zwyczajami pogrzebowymi.

Ten proces ukazuje pierwsza część wystawy, a wspaniałym „dodatkiem” do niej są przepiękne przedmioty z brązu. W późnym okresie epoki brązu (1400 – 900 p.n.e.) nastąpił proces „globalizacji” tej części Europy, gdzie relacje kulturowe są coraz bardziej rozgałęzione i dalekosiężne, wspólnoty ludzkie stają się coraz bardziej mobilne, a kultura materialna coraz bardziej uniwersalna, powstają grody, osady obronne a osiedla rolnicze pojawiają się na wcześniej nieeksploatowanych terenach.

Te procesy odzwierciedlone są m.in. cechami ceramiki, nowymi obyczajami pogrzebowymi (kremacja zmarłych), nowymi metodami w metalurgii brązu, a przede wszystkim ogromnym zasięgiem dystrybucji produkowanych wyrobów – aż po Niemcy i Skandynawię. Takie starannie opracowane przedmioty z brązu archeolodzy najczęściej znajdują ukryte jako skarby. W późnym okresie epoki brązu wartościowe obiekty metalowe są deponowane w ziemi w niespotykanej dotychczas ilości. Proces „globalizacji” znalazł swe odzwierciedlenie również w szerokim rozprzestrzenieniu się zwyczaju kremacji.

Około 1000 lat p.n.Ch. wielkie cmentarzyska urnowe pojawiają się dosłownie wszędzie. Wystawa zachęca zwiedzających do rozważań na temat życia codziennego naszych przodków, ich rytuałów i wierzeń, ale pokazuje nam również ich życie codzienne, wspaniałe wyroby wykonane z brązu i gliny, zgromadzone w wielkiej ilości.

Otwarcie wystawy „Inne światy / zaświaty”. Tajemnice życia w epoce brązu na terenie północno-wschodnich Węgier

Miejsce: Siedziba MOT – Rynek 3

Wernisaż 1 sierpnia godz. 18.00

Wystawa czasowa, czynna do 30.09.2016

Kurator wystawy: Barbara Szpunar

Organizator wystawy: Muzeum Okręgowe w Tarnowie - instytucja kultury Województwa Małopolskiego,

Partner: Herman Otto Muzeum w Miszkolcu

Komentarze...