Henryk Łabędź nowym prezesem Zakładów Mechanicznych Tarnów
access_time 2016-07-26 08:00:00
Tej zmiany należało się spodziewać. Kojarzony z PO Krzysztof Jagiełło został odwołany z funkcji prezesa zarządu ZMT. Nowym prezesem został Henryk Łabędź.

Praca nad płynnością finansową firmy, podnoszenie jakości wyrobów, pozyskiwanie zleceń produkcyjnych i dotrzymywanie terminów dostaw. Takie najważniejsze zadania do realizacji wymienia nowy prezes.

Jako jeden ze swoich celów nowy szef zarządu wymienia także dowartościowanie pracowników produkcyjnych poprzez wzrost wynagrodzeń. - Rezerw na ten cel będziemy szukać np. w zmniejszeniu liczby godzin nadliczbowych - deklaruje Henryk Łabędź.

Zapowiada ponadto dbałość o kompetencje i poszanowanie godności każdego pracownika. Z jego wypowiedzi wynika też chęć współpracy z organizacjami pozarządowymi, propagującymi wartości patriotyczne.

Nowy prezes był dotychczas wiceprzewodniczącym NSZZ Solidarność w Małopolsce i szefem organizacji związkowej w Zakładach Mechanicznych. Ma 54 lata, jest absolwentem kierunku zarządzanie i marketing na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zasiadał w Radach Nadzorczych Tarnowskiego Klastera Przemysłowego, MPK w Tarnowie i Funduszu Gospodarczym Regionu Małopolskiego.

Z Zakładami Mechanicznymi jest związany od blisko 30 lat. Zanim zaangażował się w działalność związkową pracował w Dziale Zaopatrzenia i Dziale Rewizji Gospodarczej. W dniu wyboru do zarządu zrezygnował z funkcji związkowych.

Wiceprezesem zarządu został płk. rez. Tomasz Berezowski. To były Szef Wojsk Aeromobilnych Sił Zbrojnych RP, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych i Akademii Obrony Narodowej. W latach 2012 – 2016 Tomasz Berezowski pracował w Zakładach Mechanicznych. Najpierw pełnił funkcję kierownika zespołu Badań i Analiz, a od roku 2013 dyrektora handlowego. Od października 2015 r. był także dyrektorem technicznym. Będzie odpowiadał za obszar handlu i produkcji.

Członkiem nowego zarządu został Łukasz Komendera, absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Posiada także tytuł dr Politechniki Śląskiej. Ma 39 lat. Pracował już w Zakładach Mechanicznych Tarnów. W okresie lipca do października 2015r. pełnił funkcję dyrektora technicznego przedsiębiorstwa. Wcześniej był zatrudniony w międzynarodowej grupie przemysłowej Avio, w Polskim Holdingu Obronnym oraz w PIT Radwar.

W Zakładach Mechanicznych w Tarnowie pracuje obecnie 700 osób. To najstarszy zakład przemysłowy miasta. Działalność Zakładów Mechanicznych znajduje ważne miejsce w historii obronności Polski. W 1989 roku po raz pierwszy Zakłady miały możliwość jawnego występowania w roli przedsiębiorstwa przemysłu obronnego.

W 1994 roku przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w spółkę akcyjną pod dotychczasową nazwą Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. W 2002 roku zakłady znalazły się w Grupie Kapitałowej BUMAR, zrzeszającej 21 spółek handlowych i produkcyjnych polskiego sektora przemysłu obronnego.

W 2012 roku Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A. zostały połączone z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Mechanicznego sp. z o.o. W ten sposób powstała nowa firma inżynierska, która stawia na rozwój nowoczesnych technologii, innowacyjne wyroby i budowę kapitału ludzkiego.

Od 2015r. Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A. są członkiem Polskiej Grupy Zbrojeniowej skupiającej ponad 60 firm sektora zbrojeniowego.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A