Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego!
access_time 2016-07-11 08:00:00
Trwa zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego. W tym roku na projekty ogólnomiejskie do dyspozycji mieszkańców są 2 miliony złotych, czyli o 400 tysięcy więcej niż rok temu. Pomysły można zgłaszać do 29 lipca, a wybrane w głosowaniu projekty będą realizowane w 2017 roku. Z kolei na projekty osiedlowe przeznaczono blisko 3,6 mln zł do dyspozycji rad osiedli, którym mieszkańcy bezpośrednio mogą sugerować zadania do wykonania.

W przypadku projektów ogólnomiejskich zgłaszać można inicjatywy, które dotyczą rozwoju całego miasta w tym m.in. te związane z modernizacją infrastruktury miejskiej oraz inicjatywy o charakterze kulturalnym czy edukacyjnym.  Projekty mogą zgłaszać wyłącznie mieszkańcy Tarnowa za pomocą formularza dostępnego poniżej. Zgłoszenie swoim podpisem poprzeć musi co najmniej 100 osób, a koszt realizacji danego projektu ma wynosić minimum 100 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, że w tym roku zmieni się także sposób wyboru projektów do realizacji. Głosować będzie można wyłącznie elektronicznie, a uprawnieni do tego będą mieszkańcy wpisani do rejestru wyborców oraz mieszkańcy niepełnoletni od 16. roku życia, posiadający Tarnowską Kartę Miejską w wersji premium. Osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu, będą mogły zagłosować w jednym z kilkudziesięciu specjalnie przygotowanych na tę okazję punktów. Wykaz punktów zostanie podany na początku września.

W tegorocznej edycji nie będzie głosowania na projekty osiedlowe. To efekt zwiększenia o blisko 2,1 mln zł puli przeznaczonej do dyspozycji rad osiedli na rok 2017. Każde osiedle ma swój własny, większy niż dotąd budżet i to jego mieszkańcy zgłaszając swoje sugestie do wybranych niedawno rad osiedli, decydują na co wydać pieniądze.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego można znaleźć w regulaminie.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A