Wybrano dyrektorów szkół
access_time 2016-07-07 12:19:00
W sześciu tarnowskich szkołach – Szkole Podstawowej nr 10, SP nr 14, Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących, Zespole Szkół Sportowych – stanowiska dyrektorów nadal będą piastować dotychczasowi szefowie placówek. W przeprowadzonych konkursach nie mieli kontrkandydatów.

Komisje konkursowe obradowały na przełomie czerwca i lipca. W każdym z konkursów wziął udział jeden kandydat. Zaledwie w jednym przypadku zgłosiły się dwie osoby, lecz jedna z nich nie spełniła wymogów formalnych, w związku z czym jej kandydatura nie została wzięta pod uwagę. Specjalnie powołane komisje konkursowe oceniły, że kandydatury dotychczasowych dyrektorów spełniły wszystkie wymagane kryteria. W związku z czym osobom tym powierzono kierowanie placówkami przez kolejne pięć lat. W tym gronie znaleźli się Maria Barczyk (SP 10), Jadwiga Jachym (SP 14), Jerzy Feret (ZSEG), Halina Pasternak (ZSO nr 2), Beata Domańska (ZSSNiSS) i Andrzej Kot (ZSS). Obowiązki dyrektorów szkół zaczną pełnić od 1 września.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A