Wójt Lisiej Góry z absolutorium
access_time 2016-06-09 08:00:00
Podczas ostatniej sesji rady Gminy Lisia Góra wójt Arkadiusz Mikuła uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu 2015 roku. Radni głosowali w tej sprawie jednogłośnie. Ich pozytywną decyzję poprzedziła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która także opowiedziała się za udzieleniem wójtowi absolutorium.

Ubiegły rok w gminie Lisia Góra był wyjątkowy – samorząd gminny na inwestycje przeznaczył 11 milionów złotych! To rekord w 27-letniej historii odrodzonego samorządu. Dodatkowo warte podkreślenia, że był to dopiero pierwszy rok sprawowania władzy w gminie przez wójta Mikułę.

- Dziękuję za tą jednomyślność. Poprzedni rok był rzeczywiście pod wieloma względami wyjątkowy. Mimo problemów, z którymi przyszło nam się zmierzyć i sporych uszczerbków dla budżetu związanych z różnymi wydarzeniami z poprzednich kadencji, udało nam się bardzo wiele zrobić. Co jednak najważniejsze, staramy się równomiernie inwestować w każdej z miejscowości, dbając o zrównoważony rozwój naszej gminy – podkreśla wójt Arkadiusz Mikuła.

– Już wiem, że rok 2016 nie będzie wcale gorszy pod kątem inwestycyjnym. Ruszyła budowa pierwszego w gminie żłobka, a w Kobierzynie kończymy budowę przedszkola. Nie zapominamy też o drogach – w samej tylko Łukowej kilka dróg doczeka się nakładki asfaltowej. Mam nadzieje, że kolejne lata będą również obfite inwestycyjnie, a na wiele naszych zamierzeń uda się pozyskać zewnętrzne finansowanie.

Warto dodać, że na terenie gminy inwestuje także Starostwo Powiatowe, które tylko w tym roku zamierza zainwestować i przebudować ul. Witosa oraz drogę ze Śmigna do Łukowej.

 

 

 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A