Konferencja naukowa w MWSE w Tarnowie
access_time 2016-05-18 09:07:00
W czwartek, 19 maja, o godz. 9:30, w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej, odbędzie się ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa zatytułowana "Relacja uczeń nauczyciel".

 Tematem pedagogicznych rozważań będzie relacja uczeń – nauczyciel. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rozpoczęcie o godz. 9 w siedzibie MWSE przy ul. Waryńskiego 14.

Jak tłumaczą organizatorzy, celem konferencji jest wymiana doświadczeń pedagogicznych. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi podejściami do interpretacji relacji uczeń – nauczyciel. Czwartkowe spotkanie będzie również okazją, by poznać poglądy badaczy dotyczące wpływu typu osobowości nauczyciela i ucznia na proces kształcenia. Zaprezentowane zostaną także strategie i techniki wykorzystywane przez pedagogów, które umożliwiają osiąganie sukcesów dydaktycznych.

Wydarzenie adresowane jest do pracowników wyższych uczelni, nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rodziców, studentów oraz wszystkich, którzy chcą aktywnie włączyć się do dyskusji na temat współczesnej szkoły.

Program konferencji:

8.45 – 9.15     Rejestracja uczestników
9.15 – 9.30   Uroczyste rozpoczęcie konferencji
Prezentacja wiersza „Brudas” J. Brzechwy – Dzieci z Przedszkola nr 8 „Pod Stokrotką” w Tarnowie – Daniel Robak, Arkadiusz Podsiadło – Grupa VI Pracowite Pszczółki

I SESJA: Przewodniczący – dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP
9.15-9.30 Sprawdzanie wiedzy w odczuciach ucznia – dr hab. Jan Rajmund Paśko, prof. MWSE
9.30-9.45 Postrzeganie innych a budowanie relacji partnerskich na lekcji – ks. dr hab. Jacek Siewiora, prof. MWSE
9.45-10.00 Nauczyciel w obliczu wielu tożsamości w szkole – dr Barbara Klasińska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
10.00-10.15 Relacja uczeń–nauczyciel za 100 lat – eksperyment myślowy – dr Bogusław Wójcik, MWSE
10.15-10.30 Agresywne zachowania ucznia a prawa nauczyciela – Dorota Garbacz, Staropolska Wyższa Szkoła w Kielcach, Wydział Zamiejscowy w Myślenicach

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa

II SESJA: Przewodniczący – ks. dr hab. Jacek Siewiora, prof. MWSE
11.00-11.15 Nauczyciel przyrodnik animatorem społeczności lokalnej – dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
11.15-11.30  Nowa kultura uczenia się jako szczególna forma relacji nauczyciel–uczeń – dr hab. inż. Janusz Morbitzer, prof. WSB, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
11.30-11.45 Postrzeganie nauczyciela przez ucznia – mgr Ewa Cieplińska, Uniwersytet Medyczny  im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
11.45-12.00 Wykorzystanie opracowań popularnonaukowych w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela przyrodnika – dr Elżbieta Buchcic, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
12.00-12.15 Projekt bohaterskiej wyobraźni – budowanie relacji uczeń–nauczyciel  dr Agnieszka Wilczyńska, mgr Agnieszka Konik, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
12.15-12.30 Relacja w kontekście tożsamości seksualnej – mgr Andrzej Król, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
12.30-12.45 Podsumowanie konferencji – dr hab. Jan Rajmund Paśko, prof. MWSE

- See more at: http://tarnow.pl/Edukacja/Aktualnosci/O-relacji-uczen-nauczyciel-19-MAJA#sthash.42jPrG8k.dpuf
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A