Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych
access_time 2016-05-06 09:15:00
Tegoroczne Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych rozpoczną się już w najbliższy poniedziałek, 9 maja i potrwają do 14 maja. To wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miasta, organizacji pozarządowych i tarnowskich instytucji edukacyjnych i kulturalnych.

Będą wydarzenia artystyczne, zawody sportowe i plenerowe imprezy integracyjne.  Nie zabraknie także czasu na dyskusje z władzami, mieszkańcami i działaczami społecznymi. Wydarzenia organizowane w czasie MDON mają kształtować opinię społeczną w kierunku akceptacji osób z niepełnosprawnościami między innymi przez prezentowanie i promowanie ich osiągnięć.  Zwracają też uwagę na bariery, które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych są także okazją dla wielu instytucji, które działają na rzecz niepełnosprawnych, do zaprezentowania swojej działalności. - Bardzo ważne jest uświadomienie ogółu społeczeństwa, że osoby niepełnosprawne nie są tylko beneficjentami pomocy, ale mogą również zaoferować społeczeństwu pozytywne i prorozwojowe działania - mówi Irena Stelmaszczuk-Nyczaj, koordynator projektu.

W organizację tegorocznych obchodów zaangażowanych jest kilkuset wolontariuszy. Włącza się także kilkanaście organizacji pozarządowych i instytucji, które na co dzień działają na rzecz osób niepełnosprawnych, a także ponad dwadzieścia tarnowskich szkół i przedszkoli.

Program Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie poniżej

9 maja 2016 r. (poniedziałek)

12:00: Msza Św. dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół – Bazylika Katedralna w Tarnowie

13:00: „Marsz Godności” – przemarsz kolorowego i rozśpiewanego pochodu ulicami Tarnowa

13:30: Spotkanie osób niepełnosprawnych z Marszałkiem Województwa Małopolskiego, Wojewodą Małopolskim, Prezydentem Miasta Tarnowa, Starostami Tarnowskim, Dąbrowskim i Brzeskim oraz zaproszonymi gośćmi – Tarnowski Rynek

14:00: Happening plastyczny i artystyczny – Tarnowski Rynek

10 maja 2016 r. (wtorek)

9:00 - 17:00: Zwiedzanie Muzeum Okręgowego w Tarnowie (Rynek 3) – wstęp wolny

11:00: Integracyjny seans filmowy w Kinie „Marzenie” (ul. Staszica 4, Tarnów)

13:00: Plener Malarski „Tajemny Tarnów” – Galeria Twórczości Artystów Niepełnosprawnych „Aniołowo” (zakątki Miasta Tarnowa)

11 maja 2016 r. (środa)

8:50 - 12:30: Projekt socjalny „Wiem więcej – pomagam świadomie” – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie (Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. M. Dąbrowskiej 6, Tarnów)

11:00: „Twórcze spotkania” – warsztaty plastyczne, zabawy z konkursami oraz piknik – Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie (Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Niedomicka 20, Tarnów)

12 maja 2016 r. (czwartek)

10:00: Bieg integracyjny dla wszystkich chętnych – Stowarzyszenie Sportowe SOKÓŁ Tarnów (punkt startowy – ul. Wałowa, Grób Nieznanego Żołnierza)

16:30: „Tańczę z Tobą moje życie” – integracyjna impreza taneczna – Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie (Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie, ul. Mościckiego 27)

13 maja 2016 r. (piątek)

10:00: Konferencja pn. „Aktywizacja i wsparcie osób niepełnosprawnych – dobre praktyki” połączona z panelem dyskusyjnym – Aula, Budynek C Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (ul. Mickiewicza 8). Program konferencji: 

14 maja 2016 r. (sobota)

13:00: Festyn w Parku Strzeleckim (plac zabaw w Parku Strzeleckim, ul. Piłsudskiego)

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Szczegółowy program obchodów: 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A