Więcej pieniędzy na kulturę i sport
access_time 2016-03-30 11:16:00
Zwiększenie o 350 tysięcy złotych puli pieniędzy na konkursy dla organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury i sportu zakłada proponowana zmiana w budżecie miasta Tarnowa, która będzie głosowana podczas czwartkowej (31 marca) sesji Rady Miejskiej.

Mam nadzieję, że zmiany korzystne dla organizacji i klubów sportowych zostaną przyjęte – mówi Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.

Dodatkowe pieniądze na konkursy to odpowiedź na duże zainteresowanie uzyskaniem dotacji ze strony organizacji pozarządowych. W dziedzinie sportu złożono w tym roku 44 oferty na łączną kwotę blisko 700 tys. zł. Niezbędne minimum punktowe uzyskały 33 oferty, ale będąca do rozdysponowania pula 204 tys. zł pozwoliła dofinansować jedynie 24 oferty.

W przypadku konkursów na realizację zadań z dziedziny sportu z budżetu miasta wyasygnowano w sumie 1,63 mln zł, dofinansowując łącznie 112 projektów. Zapotrzebowanie w tej dziedzinie było także większe niż kwota zagwarantowana w budżecie.

Mając na względzie oczekiwania organizacji, prezydent Roman Ciepiela zaproponował zwiększenie puli na konkursy w dziedzinie kultury o 200 tys. zł i na konkursy z dziedziny sportu o 150 tys. zł. O tym, czy te propozycje wejdą w życie, zadecyduje Rada Miejska podczas głosowania zaplanowanego na 31 marca.

Na sesji podjęta też zostanie decyzja o zmianie w planie wydatków polegającej na rezygnacji z finansowania w tym roku modernizacji amfiteatru letniego. Decyzja ta jest związana z tym, że naboru na projekty rewitalizacyjne w tym roku nie będzie. -Chcąc uzyskać wsparcie z tego źródła także na ten cel, musimy się wstrzymać z realizacją tej inwestycji do przyszłego roku. W przeciwnym wypadku stracimy szansę uzyskania pomocy finansowej z zewnętrznych źródeł – tłumaczy prezydent Tarnowa.

Dodatkowe pieniądze na konkursy to odpowiedź na duże zainteresowanie uzyskaniem dotacji ze strony organizacji pozarządowych. W dziedzinie sportu złożono w tym roku 44 oferty na łączną kwotę blisko 700 tys. zł. Niezbędne minimum punktowe uzyskały 33 oferty, ale będąca do rozdysponowania pula 204 tys. zł pozwoliła dofinansować jedynie 24 oferty.

W przypadku konkursów na realizację zadań z dziedziny sportu z budżetu miasta wyasygnowano w sumie 1,63 mln zł, dofinansowując łącznie 112 projektów. Zapotrzebowanie w tej dziedzinie było także większe niż kwota zagwarantowana w budżecie.

Mając na względzie oczekiwania organizacji, prezydent Roman Ciepiela zaproponował zwiększenie puli na konkursy w dziedzinie kultury o 200 tys. zł i na konkursy z dziedziny sportu o 150 tys. zł. O tym, czy te propozycje wejdą w życie, zadecyduje Rada Miejska podczas głosowania zaplanowanego na 31 marca.

Na sesji podjęta też zostanie decyzja o zmianie w planie wydatków polegającej na rezygnacji z finansowania w tym roku modernizacji amfiteatru letniego. Decyzja ta jest związana z tym, że naboru na projekty rewitalizacyjne w tym roku nie będzie. -Chcąc uzyskać wsparcie z tego źródła także na ten cel, musimy się wstrzymać z realizacją tej inwestycji do przyszłego roku. W przeciwnym wypadku stracimy szansę uzyskania pomocy finansowej z zewnętrznych źródeł – tłumaczy prezydent Tarnowa. 

- See more at: http://tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Wiecej-pieniedzy-na-kulture-i-sport#sthash.o3p8MhzL.dpuf

Dodatkowe pieniądze na konkursy to odpowiedź na duże zainteresowanie uzyskaniem dotacji ze strony organizacji pozarządowych. W dziedzinie sportu złożono w tym roku 44 oferty na łączną kwotę blisko 700 tys. zł. Niezbędne minimum punktowe uzyskały 33 oferty, ale będąca do rozdysponowania pula 204 tys. zł pozwoliła dofinansować jedynie 24 oferty.

W przypadku konkursów na realizację zadań z dziedziny sportu z budżetu miasta wyasygnowano w sumie 1,63 mln zł, dofinansowując łącznie 112 projektów. Zapotrzebowanie w tej dziedzinie było także większe niż kwota zagwarantowana w budżecie.

Mając na względzie oczekiwania organizacji, prezydent Roman Ciepiela zaproponował zwiększenie puli na konkursy w dziedzinie kultury o 200 tys. zł i na konkursy z dziedziny sportu o 150 tys. zł. O tym, czy te propozycje wejdą w życie, zadecyduje Rada Miejska podczas głosowania zaplanowanego na 31 marca.

Na sesji podjęta też zostanie decyzja o zmianie w planie wydatków polegającej na rezygnacji z finansowania w tym roku modernizacji amfiteatru letniego. Decyzja ta jest związana z tym, że naboru na projekty rewitalizacyjne w tym roku nie będzie. -Chcąc uzyskać wsparcie z tego źródła także na ten cel, musimy się wstrzymać z realizacją tej inwestycji do przyszłego roku. W przeciwnym wypadku stracimy szansę uzyskania pomocy finansowej z zewnętrznych źródeł – tłumaczy prezydent Tarnowa. 

- See more at: http://tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Wiecej-pieniedzy-na-kulture-i-sport#sthash.o3p8MhzL.dpuf

Dodatkowe pieniądze na konkursy to odpowiedź na duże zainteresowanie uzyskaniem dotacji ze strony organizacji pozarządowych. W dziedzinie sportu złożono w tym roku 44 oferty na łączną kwotę blisko 700 tys. zł. Niezbędne minimum punktowe uzyskały 33 oferty, ale będąca do rozdysponowania pula 204 tys. zł pozwoliła dofinansować jedynie 24 oferty.

W przypadku konkursów na realizację zadań z dziedziny sportu z budżetu miasta wyasygnowano w sumie 1,63 mln zł, dofinansowując łącznie 112 projektów. Zapotrzebowanie w tej dziedzinie było także większe niż kwota zagwarantowana w budżecie.

Mając na względzie oczekiwania organizacji, prezydent Roman Ciepiela zaproponował zwiększenie puli na konkursy w dziedzinie kultury o 200 tys. zł i na konkursy z dziedziny sportu o 150 tys. zł. O tym, czy te propozycje wejdą w życie, zadecyduje Rada Miejska podczas głosowania zaplanowanego na 31 marca.

Na sesji podjęta też zostanie decyzja o zmianie w planie wydatków polegającej na rezygnacji z finansowania w tym roku modernizacji amfiteatru letniego. Decyzja ta jest związana z tym, że naboru na projekty rewitalizacyjne w tym roku nie będzie. -Chcąc uzyskać wsparcie z tego źródła także na ten cel, musimy się wstrzymać z realizacją tej inwestycji do przyszłego roku. W przeciwnym wypadku stracimy szansę uzyskania pomocy finansowej z zewnętrznych źródeł – tłumaczy prezydent Tarnowa. 

- See more at: http://tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Wiecej-pieniedzy-na-kulture-i-sport#sthash.o3p8MhzL.dpuf
Komentarze...