Punkty informacyjne o „500+”
access_time 2016-03-22 08:47:00
29 marca na terenie Tarnowa zostaną uruchomione trzy specjalne punkty informacyjne dotyczące świadczenia „Rodzina 500+”. Dwa z nich powstaną w budynkach urzędu miasta (przy ul. Goldhammera i ul. Nowej), jeden w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przy ul. Granicznej).

W placówkach będzie można m.in. dowiedzieć się, gdzie należy złożyć dokumenty i jak prawidłowo wypełnić wniosek o świadczenie. Zasięgać informacji będzie można: w poniedziałki w godzinach 7:30-18.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Przypomnijmy, że wnioski o świadczenie z programu ministerialnego będzie można składać w siedzibach: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, urzędu miasta, w wybranych placówkach oświatowych oraz przez Internet (np. poprzez bankowość elektroniczną czy za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl).

Wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia. Jeśli dokument zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca, rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą potrzebne dokumenty. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia „Rodzina 500+” można znaleźć tutaj.

Komentarze...