PO co PWSZ bada przedsiębiorców?
access_time 2016-03-24 08:00:00
Biuro Karier, Projektów i Współpracy PWSZ w Tarnowie rozpoczęło badania fokusowe wśród tarnowskich przedsiębiorców, właścicieli i kadry menedżerskiej firm z kilku branż - na początek - związanych głównie z szeroko rozumianą techniką. Ich sugestie będą przydatne podczas opracowywania nowych programów kształcenia związanych z wprowadzaniem w PWSZ profili praktycznych.

 - Wszystko po to, aby nasi absolwenci, jak najlepiej wpisywali się w potrzeby pracodawców - przekonuje pomysłodawczyni badań, Lucyna Krzemińska z BKPiW.

Pierwszym kierunkiem zbadanym wspólnie z zaproszonymi do udziału przedstawicielami firm była "Elektronika i telekomunikacja". - Aby "wypuszczać" absolwentów, którzy bezboleśnie wejdą na rynek pracy, musimy wsłuchać się w głos ich potencjalnych pracodawców. Tylko w takim przypadku będziemy w stanie spełnić oczekiwania względem przygotowania ich przyszłych pracowników - wyjaśnia Lucyna Krzemińska, szefowa BKPiW.

- To bardzo dobry pomysł. Cieszę się, że uczelnia zdecydowała się na tego typu badania, gdyż mogą one przynieść korzyści wszystkim stronom. Przede wszystkim studentom, którzy będą lepiej przygotowani do pracy i w konsekwencji łatwiej będzie im znaleźć zatrudnienie, po drugie pracodawcom, do których trafi po studiach pracownik wyposażony w wiedzę, jakiej potrzebują, a po trzecie także i samej uczelni, która - dzięki naszemu doświadczeniu - pogłębi swoją wiedzę rynkową - uważa uczestnik badań, Łukasz Schab, menedżer operacyjny firmy IQCST Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne. - Najważniejsze dla mnie, by trafiający do nas absolwenci posiadali umiejętność zdobywania i szybkiego przyswajania wiedzy i nowych umiejętności praktycznych - dodaje.

- Głos przedsiębiorców i specjalistów zaproszonych przez nas do udziału w badaniu jest cenny m.in. dlatego, że rozmawiamy z ludźmi z branży, którzy nie tylko mają wiedzę specjalistyczną, ale i spotykają się z naszymi absolwentami, znają ich mocne i słabe strony - tłumaczy Lucyna Krzemińska.

- Najważniejsze jest to, że dzięki badaniu dochodzi do dwukierunkowej wymiany informacji. Nie jest tajemnicą, że w Tarnowie brakuje dobrze przygotowanych "technicznych rąk do pracy". Tego typu działania mogą to zmienić - mówi Dominik Giża, prezes firmy Softcom. - Mam nadzieję, że efektem będzie nie tylko wyższy poziom absolwentów opuszczających mury PWSZ, ale także ściślejsza współpraca pomiędzy uczelnią, a firmami z branży - przy praktykach, badaniach, czy wspólnych projektach - dodaje.

- Jestem pewny, że badania przyniosą uczelni korzyści. Brałem udział w tego typu przedsięwzięciach wcześniej, ale dopiero w Tarnowie poczułem, że to ma sens - mówi Andrzej Turak z firmy Skamer. - Wiem, że ich opracowanie będzie czaso- i pracochłonne, ale dzięki temu możemy sprawić, że uczelnia zbliży się do przemysłu, nie będzie oderwanym bytem akademickim - tłumaczy.

Przedstawiciele BKPiW planują badania fokusowe także na trzech innych kierunkach: inżynierii materiałowej, informatyce i fizjoterapii. Po ich zakończeniu wyniki zostaną opracowane, a wnioski - w formie raportu - przekazane władzom uczelni. Wszystko po to, by wspomóc proces projektowania zmian i płynnego przechodzenia na wspomniane praktyczne profile kształcenia.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A