O czym radni gadają? – Czyli posiedzenia Komisji RM
access_time 2004-03-11 22:02:55
Ostatnie dwa dni były pracowite dla naszych radnych. Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta, a dziś posiedzenie Komisji Oświaty.
W środę radni debatowali nad systemem pomocy społecznej w naszym mieście i problemach meldunkowych w świetle obowiązku wymiany "książeczkowych" dowodów osobistych, a dziś o liczebności oddziałów tarnowskich szkół.
[[fotka1]] W czasie trwania narady Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Anna Lasota, przedstawiła informację na temat sposobów pomocy rodzinom wielodzietnym, ubogim , oraz osobom niepełnosprawnym, w okresie zimowym.

Ubożenie społeczeństwa, powoduje, że ciągle wzrasta ilość osób, które często w sposób niezawiniony znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.
W czwartym kwartale 2003 roku, przyznano 2321 osobom zasiłki celowe, wydając na ten cel 259.198 zł. Zasiłek ten najczęściej jest przyznawany na zakup żywności. Średnia wysokość takiego zasiłku to 100 zł i skorzystało z niego w tym okresie 1124 osób. 483 osoby, zasiłek w podobnej wysokości otrzymało na zakup odzieży i obuwia zimowego. 415 osobom dofinansowano opał, a 212 osobom pomoc została udzielona na zakup leków i leczenie.
W ostatnich dwóch miesiącach nowego roku, skorzystało z zasiłków celowych, już 1340 osób. Zasiłki celowe to jedna z form pomocy ubogim. Oprócz nich MOPS obejmuje wiele osób, pozostających bez pracy, a mających pod opieką dzieci wymagające stałej pielęgnacji, niezdolnych do pracy z powodu wieku, lub inwalidztwa - zasiłkami stałymi i pielęgnacyjnymi.

Radny Stefan Wrona zwrócił uwagę na fakt, że przyczyną ubóstwa jest bezrobocie, i najbardziej istotnym sposobem pomocy ubogim jest walka z nim i tworzenie nowych miejsc pracy.
Komisja postanowiła zwrócić się do Prezydenta Miasta o przygotowanie raportu z podjętych przez miasto działań na rzecz walki z bezrobociem i efektów jego realizacji.

W czasie dyskusji radni zastanawiali się, czy udzielana pomoc trafia do najbardziej potrzebujących i jak przepływają informacje między różnymi instytucjami, o konieczności pomocy danym rodzinom. Bo nie zawsze osoby będące w trudnej sytuacji, zgłaszają się po pomoc. Machina biurokratyczna weryfikacji uprawnień do pobrania pomocy, z jednej strony uniemożliwia działanie różnym cwaniakom, z drugiej strony - dla biednych jest pewnego rodzaju upokorzeniem.

Drugim tematem wczorajszej narady był obowiązek meldunkowy i nasze nowe dowody osobiste. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Robert Rogala udzielił informacji o pracy Wydziału Spraw Meldunkowych i o naszych nowych dowodach osobistych.

Od 1 stycznia 2003 roku został wprowadzony obowiązek wymiany „książeczkowych” dowodów osobistych w następujących terminach:
1. dowody wydane w latach: 1962-1972 do dnia 30 marca 2004r.
2. wydane w latach: 1973-1980 w roku 2004
3. wydane w latach: 1981-1991 w roku 2005
4. wydane w latach: 1992-1995 w roku 2006
5. wydane w latach:1996-2000 w roku 2007

Dowód osobisty wydaje organ gminny, w którym osoba jest zameldowana na pobyt stały. W razie braku miejsca pobytu stałego, dowód wydaje organ gminy, ostatniego miejsca pobytu stałego Za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

Osoby - nie posiadające środków finansowych, na wyrobienie dowodu osobistego, mogą zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, o przyznanie jednorazowego zasiłku celowego na pokrycie tej opłaty.


[[fotka2]] Komisja Oświaty zajmowała się dziś sprawozdaniem dotyczącym realizacji akcji „Ferie zimowe - Tarnów 2004” oraz analizą liczebności uczniów w placówkach oświatowych.

Ferie już za nami, akcja się udała, a na jej cel miasto wydało kwotę 100.000 zł. Wzięły w niej udział 43 tarnowskie szkoły, kluby, ośrodki sportowe oraz placówki kulturalne. Dzięki tej akcji, w Tarnowie zapewniono młodzieży bezpieczny i atrakcyjny wypoczynek w okresie ferii zimowych. W zajęciach zorganizowanych w tym czasie, wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy uczestników.

Liczebność placówek oświatowych, jest bardzo istotnym zagadnieniem w odniesieniu do planowanej likwidacji tarnowskich szkół. Do problemu jeszcze wrócimy w kolejnych informacjach o pracach Rady Miasta. A zwłaszcza - jak potoczą się losy pisma skierowanego przez Przewodniczącego Komisji Oświaty Stefana Wronę, do Prezydenta Miasta, o zobowiązanie Radców Prawnych UM do wydania opinii o głosowaniu z dnia 24.02.2004r. dotyczącego Szkoły Nr 5, którą przeznaczono do stopniowej likwidacji.

[[fotka3]] Radni skupili się dziś na zestawieniach liczby dzieci w oddziałach szkolnych. W Tarnowie dość dobrze to wygląda, dzieci nie brakuje. Chociaż wyraźnie spada ich liczba w młodszych rocznikach.Dla ciekawych liczby - Ile dzieci, w której szkole podstawowej?


Szkoła Nr 5 – 394, Nr 7 – 245, Nr 19 – 320, Nr 23 – 502, Nr 18 - 750, Nr 17 - 399, Nr 15 - 640, Nr 14 - 417, Nr 11 - 172, Nr 10 - 232, Nr 9 - 587, Nr 8 - 697, Nr 7 – 245, Nr 3 - 798, Nr 2 - 391, Nr 1- 662, Nr 12 - 106 (to maleńka szkoła na ul. Gumniska, a rodzice uczniów szkoły podjęli decyzję o uczynieniu z niej szkoły społecznej), Szkoła Muzyczna – 533.
Razem do tarnowskich szkół podstawowych w tej chwili uczęszcza 7845 dzieci.
W klasach 1 jest ich -1127, kl. II - 1202, kl. III - 1330, kl. IV – 1323, kl. V – 1362, kl. VI – 1501.
W Gimnazjum uczy się w tej chwili 5124 uczniów. W klasie I – 1642, kl. II – 1701,
kl. III – 1768.

I tyle liczb na dziś. Niedługo więcej o tarnowskich szkołach i przedszkolach.Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A