XXII Sesja Rady Miasta
access_time 2004-03-19 11:34:44
W czwartek na Sali Lustrzanej obradowała XXII Sesja Rady Miasta. Najwięcej emocji radnych, wzbudziła sprawa ewentualnego odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Bogdana Zgadło. O odwołanie kierownika USC z zajmowanego stanowiska, wystąpił Prezydent Tarnowa - Mieczysław Bień. 11 do 11 i 2 radnych wstrzymujących się od głosu, to wynik głosowania, który w praktyce oznacza, że Bogdan Zgadło będzie dalej pełnił swoją funkcję.
[[fotka1]]Część radnych uznała zarzuty stawiane przy wniosku o odwołanie, za niewystarczające. Inni doszukiwali się uchybień w pracy USC. Odnosi się wrażenie, że cała ta sprawa wojny o stołek, którą mogliśmy obserwować na Sali Lustrzanej, to tylko czubek góry lodowej, nie do końca jasnych konfliktów, wśród osób mających dbać o nasze miasto.

Na sesji oprócz spraw personalnych zajmowano się i innymi tematami. Komendanci Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej, przedstawili sprawozdania o stanie bezpieczeństwa publicznego.

Komendant Policji mówił m.in. o zmianach, jakie maja nastąpić w pracy dzielnicowych, których działania mają być bardziej nastawione na realizacje celów, współpracę z radami osiedli, radnymi i środowiskiem. Wypowiedział się także o monitoringu, który spowodował, że działania przestępcze, przeniosły się z głównych ulic na mniejsze, nie objęte nim uliczki.

[[fotka3]]Nowy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, przygotowuje projekt o Straży Obywatelskiej, na który liczy policja. Jest zbyt mało policjantów i nie są w stanie stale patrolować całego miasta. Policja zwiększyła ostatnio także swoją uwagę, na niektóre obiekty z powodu zagrożenia terroryzmem.

Komendant Straży Pożarnej, przedstawił informację o ćwiczeniach straży na obiektach wysokościowych, a także o budowie drugiej jednostki straży Pożarnej na ul Błonie.

Komendant Straży Miejskiej, poinformował m.in. o naszym porysowanym mieście o graficiarzach i wykorzystaniu monitoringu. Do tej pory zostało zatrzymanych 6 osób, rysujących po ścianach. Są to 16, 17-letni uczniowie Liceum Plastycznego. Sprawy znajdą swój finał w Sądzie Grodzkim.

[[fotka2]]Radni przyjęli także sprawozdania o działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. I tu ciekawostka: w ciągu najbliższych kilku dni na stronach Urzędu Miasta pojawi się dział informacji dla osób niepełnosprawnych.

Niedługo też, po ulicach naszego miasta będą jeździły autobusy z niskim zawieszeniem, umożliwiające samodzielne korzystanie z komunikacji miejskiej osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach. Jak poinformował wiceprezydent Andrzej Jeleń, możemy spodziewać się tych autobusów na ulicach miasta jeszcze w I półroczu tego roku.

Radni zgłosili wiele zapytań odnośnie stanu naszych ulic i obiektów miasta. Na większość z nich, mają otrzymać odpowiedź pisemną. My zaś postaramy się pokazać te problemy w najbliższym czasie, na naszym portalu.


Kolejna Sesja Rady Miasta za miesiąc.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A