Anioły są wśród nas.
access_time 2004-03-27 22:49:39

Anioły mają całkiem zwyczajne imiona i właśnie uczestniczyły w olimpiadzie - czyli sprawdzały swoją wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W piątek odbyła się w Zespole Szkół Technicznych w Mościcach VIII Olimpiada Zdrowia i Wiedzy PCK.

[[fotka1]]Tarnowskie PCK prowadzi bardzo aktywnie działalność na rzecz szerzenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży. Działalność ta przynosi bardzo wymierne efekty. Po raz ósmy zorganizowano olimpiadę, w której licznie wzięła udział młodzież szkół Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego. Patronat nad finałem Olimpiady objęli: Prezydent miasta Tarnowa i Starosta Powiatu Tarnowskiego. Oni też byli fundatorami nagród dla zwycięzców.


Organizatorami olimpiady są: Zarząd Rejonowy PCK dla Powiatu Grodzkiego w Tarnowie, Zarząd Rejonowy PCK dla Powiatu Ziemskiego w Tarnowie, Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 w Tarnowie. Olimpiadę prowadził  Pan Stefan Wrona - Prezes Zarządu Rejonowego PCK dla Powiatu Grodzkiego


 


Wśród gości Olimpiady: Dyrektor Wydziału Edukacji Sportu i Turystyki Stanisław Świerczek, Członek Zarządu Rady powiatu Mirosław Banach, Naczelnik Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego Edmund Juśko, Główny Specjalista ds. Zdrowia Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia Starostwa powiatowego Elżbieta Moskal, Prezes Zarządu rejonowego PCK dla Powiatu Ziemskiego Stanisław Bem, Wiceprezes Małopolskiego Zarządu Okręgowego PCK w Krakowie Jerzy Kornaus.


 


[[fotka2]]Do sprawdzenia swojej wiedzy przystąpiła młodzież z 9 szkół ponadgimnazjalnych miasta Tarnowa, i 8 szkół z Powiatu Tarnowskiego. Młodzież starowała w drużynach składających się z trzech osób. W sumie w finale wzięło udział: 51 uczniów.


Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o zdrowiu i Polskim Czerwonym Krzyżu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dbanie o zdrowie i sprawność fizyczną, zasady i metody udzielania pierwszej pomocy, działalność Honorowego Krwiodawstwa, treści wynikające ze statutu PCK i znajomość międzynarodowego prawa humanitarnego. Głównym przesłaniem i ideą towarzyszącą organizatorom jest uwrażliwienie młodzieży na pomoc dla drugiego człowieka.


 


Ten sprawdzian wiedzy urozmaiciły dwa szkolne zespoły: Zespól muzyczny działający przy Zespole Szkół Technicznych w Mościcach, czyli: Mateusz, Sebastian, Aneta, Anna i Krzysztof, których opiekunem jest Pan Jerzy Mach, oraz szkolny zespół pantomimy ze Szkoły Podstawowej nr 7, którego opiekunkami są panie: Grażyna Zawirska i Teresa Pietraszewska. Dzieci pod opieką nauczycielek, przygotowały znakomite przedstawienie obrazujące powstanie PCK, i udzielanie pomocy drugiemu człowiekowi. Agnieszka, Justyna, Magda, Karolina, Sylwia, Klaudia i Paweł chodzą do VI klasy. To ich ruch i gesty przeniosły nas w czasie do ważnych wydarzeń, które stały się istotne dla idei czerwonokrzyskiej. Sam pomysł pantomimy, zrodził się w ubiegłym roku, a w tym został zrealizowany. Dzieci z zespołu są jednocześnie w kole PCK i w szkolnym kole teatralnym. Połączenie tych dwóch zainteresowań, zaowocowało ciekawym spektaklem. Być może zobaczymy ich na Przeglądzie Zespołów Szkolnych w Hali na ul. Gumniska 15 kwietnia.


Każdy ruch, każdy gest ubranych na czarno młodych ludzi, ma swoje znaczenie. Przekazuje ideę pomocy drugiemu człowiekowi i odzwierciedla wydarzenia bitwy pod Solferino.


 


Solferino to małe miasteczko na północy Włoch. 24 czerwca 1859 roku, pod Solferino, armia francuska i włoska starły się w potężnej bitwie z siłami austriackimi. Wojskowe siły medyczne nie radziły sobie z udzielaniem pomocy ok. 40000 rannym. Cierpienia tych ludzi przejęły szwajcarskiego przedsiębiorcę Dunanta. Zorganizował on, przy udziale okolicznej ludności pomoc dla rannych - bez względu na ich narodowość. Te przeżycia i wydarzenia, stały się przyczyną napisania przez Dunanta książki „Wspomnienia z Solferino”, którą wydał na własny koszt w 1862 r.


Wydarzenia te przyczyniły się do powstania ruchu, który w roku 1875 przyjął nazwę „Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.


 


Michalina, Mariusz i Anna z VI liceum mimo ze są doskonale przygotowani do olimpiady i w ubiegłym roku zrobili kurs udzielania pierwszej pomocy, odczuwają stres. Trema też towarzyszy dziewczętom z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach. Beata, Justyna i Ania, kurs udzielania pierwszej pomocy robiły na przestrzeni ostatniego roku. Przygotowywały się solidnie i długo do dnia olimpiady. Opiekuje się nimi Pan Janusz Szczęch, który towarzyszy im w auli ZST. PCK w szkole w Ryglicach, to stała i systematyczna działalność. Kursy udzielania pierwszej pomocy, są organizowane nie tylko dla uczniów, ale i dla nauczycieli. Ta wiedza wędruje dalej, starsza młodzież uczy gimnazjalistów. Pan Janusz Szczęch zapytany ilu uczniów w ich szkole umie udzielić pierwszej pomocy, odpowiada: „90%”. To imponujący wynik i takiego wypada życzyć każdej szkole.


 


W oczekiwaniu na rozpoczęcie olimpiady rozmawiam też z reprezentacją I Liceum Ogólnokształcącego. To Magdalena Szatko, Karol Piekielnik i Tomasz Rzeszutek. Towarzyszy im ucząca w Liceum biologii, Pani Beata Chumińska. Pani Beata podkreśla, że młodzież jest znakomicie przygotowana i liczą na laury. Sporo uczniów I LO ma za sobą kursy udzielania pierwszej pomocy. Swoją wiedzą dzielą się z kolegami na organizowanych pokazach dla młodszych klas, które jeszcze nie brały udziału w szkoleniach.


 


[[fotka3]]Jeżeli znasz odpowiedź na pytania: Na czym polega racjonalne żywienie? Na czym polega pierwsza pomoc w oparzeniach? Jak zareagujesz spostrzegając wypadek.? Umiesz udzielić pierwszej pomocy - możesz sprawdzić swoją wiedzę na kolejnej Olimpiadzie. Finaliści tegorocznej radzili sobie z tym doskonale. Wykazali się bardzo szeroką wiedzą i bardzo wysokimi umiejętnościami. Pokazy na manekinie i na koleżance z ZST, która okazała się nie tylko znakomitą pomocą do prezentowania umiejętności udzielania pierwszej pomocy, ale sama znalazła się wśród najlepszych – sprawiały wrażenie, że mamy do czynienia z wytrawnymi ratownikami. Mateusz Wójcik, nie tylko wiedział doskonale, co należy czynić i jak, ale całą pomoc manekinowi, udzielił szybko i sprawnie.


 


Jury w składzie: Przewodniczący - Piotr Moździerz, Jan Gorgosz i lek. Med. Agnieszka  Woźny,  miało nie lada problem do rozstrzygnięcia. Poziom wiedzy i umiejętności młodzieży był bardzo wysoki, jak tu wybrać najlepszych?


 


Po krótkiej przerwie ogłoszono wyniki:


 


Wśród szkól miasta Tarnowa:


 


I miejsce: Zespoł Szkół Technicznych w Tarnowie Mościcach


II miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie


III miejsce: VI Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie


 


Indywidualnie wygrała Bernardetta Stachura ZST w Tarnowie.


II miejsce: Tomasz Rzeszutek I LO w Tarnowie


III miejsce: Emilia Stec ZST  w Tarnowie Mościcach.


                


Wśród szkół Powiatu


 


I  miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach


II miejsce: Zespoł Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach


III miejsce Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie.


IV miejsce Zespół Szkół Ponadgimazjalnych w Tuchowie.


 


Indywidualnie na pierwszym miejscu znalazły się aż trzy osoby: Magdalena Pawlik – Ryglice, Mateusz Wójcik – Ciężkowice, Beata Czarnik – Ryglice.


II miejsce: Justyna Słowik z Ryglic.


 


Tu nie ma przegranych. Ten konkurs wygrali wszyscy, nie tylko uczestnicy, ale i ci, którym kiedykolwiek będą oni mogli pomóc, i być może uratować życie.

Komentarze...