I Miejskie Targi Edukacyjne
access_time 2004-03-30 15:40:23

Targi odbędą się w dniach 1 – 2 kwietnia 2004 r. w godzinach 10.00 – 16.00 i stanowić będą istotną pomoc dla tegorocznych gimnazjalistów przy wyborze odpowiedniej szkoły  i podejmowaniu decyzji o dalszym kierunku kształcenia. Na terenie należącym do Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Mościckiego 27 w Tarnowie prezentować będą swoje oferty szkoły ponadgimnazjalne zlokalizowane w naszym mieście.

Zaproszenia do uczestnictwa wysłane zostały do wszystkich gimnazjów w Tarnowie oraz w powiatach: tarnowskim, bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim, mieleckim, dębickim i kilku gmin w gorlickim.


Każda klasa biorąca w nich udział  otrzyma bezpłatnie egzemplarz Informatora o szkołach ponadgimnazjalnych w Tarnowie na rok szkolny 2004/2005.


Pomysłodawcą i głównym organizatorem Targów jest Wydział Edukacji Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Tarnowa przy współpracy Centrum Edukacji i Pracy OHP w Tarnowie.


Zachęcamy do wzięcia licznego udziału w tej pożytecznej imprezie, uczniów z nauczycielami i rodzicami. Tarnowskie szkoły – często o wieloletniej tradycji i z odpowiednią bazą – dysponują profesjonalną kadrą pedagogiczną, umiejętnie przygotowującą do zdobywania wiedzy i podejmowania zadań zawodowych i życiowych. Warto o tym pamiętać.


Szczegółowe informacje uzyskać można w Centrum Edukacji i Pracy przy ul. Mościckiego 27, tel. (0-14) 621-96-64, 621-95-65; e-mail: centrum@ceip-ohp.tarnow.pl .

Komentarze...