Komunikat Miejskiego Biura Wyborczego w Tarnowie.
access_time 2004-04-13 08:24:16

Miejskie Biuro Wyborcze w Tarnowie informuje, iż pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą w terminie od 13 kwietnia 2004 r. do 14 maja 2004 r. zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 13 czerwca 2004 r. Druki zgłoszeń można pobrać i wypełnione złożyć w Kancelarii Rady Miejskiej , Urząd Miasta Tarnowa ul. Goldhammera 3, pok. 108, w godzinach pracy Urzędu. Informacje telefoniczne: 631-28-41, 631-28-42, 631-28-43.

 

Komentarze...