"Własna firma - zanim zrealizujesz pomysł"
access_time 2004-04-14 16:59:28

Od dwóch lat systematycznie w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie WUP w Krakowie prowadzone są trzydniowe warsztaty „Własna firma zanim zrealizujesz pomysł”. W realizacji warsztatów uczestniczy Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Do tej pory udział w nich wzięło 245 osób. Obecnie prowadzony jest nabór na kolejne edycje tych zajęć.

Warsztaty przeznaczone są dla ludzi młodych, a także wszystkich poszukujących swojego miejsca na rynku pracy i rozważających możliwość podjęcia działalności gospodarczej.


Celem ich jest dostarczenie konkretnej wiedzy i umiejętności poprzez zastosowanie określonych metod szkolenia. Ćwiczenia, praca w grupach, symulacje, testy uzupełnione krótkimi wykładami i prezentacją medialną pozwalającą na poznanie własnych celów i predyspozycji istotnych w prowadzeniu firmy, zdobycie wiedzy na temat elementów związanych z budową projektu własnego przedsiębiorstwa – od pomysłu do produktu końcowego. Ponadto można dowiedzieć się, jakie formalności należy podjąć, aby założyć firmę.


Zajęcia połączone są z wizytą w Tarnowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Umożliwiają również uzyskanie informacji dotyczących podstawowych zagadnień finansowych w tym między innymi źródeł pozyskiwania funduszy na prowadzenie działalności gospodarczej oraz informacji o instytucjach i programach wspierających rozwój przedsiębiorczości.


Uczestnicy otrzymują również odpowiednie materiały związane z rozpoczynaniem własnej działalności gospodarczej.


Zainteresowani mogą zgłaszać się do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, ul. Okrężna 4a, osobiście pok. 128 lub telefonicznie tel. 626-99-40, e-mail centrum@wup.tarnow.pl


Oczywiście udział w zajęciach dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy jest bezpłatny. Najbliższe zajęcia odbędą się w dniach od 27-29 kwietnia br. o godz.10.

Komentarze...