Komunikat Prezydenta Miasta Tarnowa
access_time 2004-04-15 22:31:11

„Zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 23.01.2004 r. Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Europejskiego podaję do publicznej wiadomości, że wyznaczyłem na obszarze Gminy Miasta Tarnowa 11 miejsc na bezpłatne umieszczanie plakatów przez Komitety Wyborcze.
                                         Prezydent Miasta Tarnowa Mieczysław Bień”

Zestawienie miejsc lokalizacji urządzeń na plakaty wyborcze


Skrzyżowanie ul. Krakowskiej i ul. Dworcowej                                 
Ul. Lwowska przy Placu Ofiar Stalinizmu                                           
Ul. Kwiatkowskiego przy pawilonie ‘’Jaskółki ‘’                                
Skwer Andrzeja  Małkowskiego ( ul. Krakowska / ul. Bandrowskiego/ ul. Bema )     
Pl.  Św. Ducha przy ul. Targowej                                                       
Pl. Sobieskiego                                                                                 
Al. Solidarności przy murze Seminarium                                             
Ul. Lwowska/ ul. Okrężna                                                                 
Pl. Bohaterów Getta przy ul. Wałowej
Ul. Szeroka/ ul. Lwowska
Ul. Krakowska/ ul. Kaczkowskiego                                                  


Ustawa nakłada na Prezydenta obowiązek udostępnienia nieodpłatnie komitetom wyborczym miejsc do rozwieszania plakatów. Wywieszanie ich w innych miejscach wymaga zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.


                                                                                 Marcin Golec


 

Komentarze...