Kwiecień w KoLibrze.
access_time 2004-04-21 05:25:56

Tematem najbliższego spotkania piątkowego w Kolibrze, 23 kwietnia, będzie mechanizm działania inflacji, czyli dodruku pieniądza. Tydzień później, 30 kwietnia – w przededniu formalnego wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – gościem KoLibra będzie AK-owiec, pan Zbigniew Banaś.

[[fotka1]]„... rozpoczniemy spotkaniem z Misesem. Czwarty wykład nosi tytuł „Inflacja”. Mises rozpoczął w Argentynie od określenia, czym jest inflacja: dzisiaj, kiedy rząd zwiększa ilość papierowych pieniędzy, rezultatem tego jest to, że siła kupna jednostki pieniądza zmniejsza się i skutkiem tego wzrastają ceny. To nazywa się inflacją. Niefortunnie, w Stanach Zjednoczonych, jak również w innych krajach, niektórzy ludzie wolą przypisywać przyczynę inflacji nie zwiększeniu ilości pieniądza, ale raczej wzrostowi cen. Później podaje przykład Niemiec z okresu międzywojennego, kiedy to ludzie wierzyli, że inflacyjne pieniądze są rzeczywistymi pieniędzmi, ale z drugiej strony, spostrzegli, że warunki zmieniły się. Przy końcu niemieckiej inflacji, w końcu lata 1923 r. niemieckie fabryki wypłacały swoim robotnikom rano każdego dnia naprzód za dzień. I pracownik przychodził do fabryki ze swoją żoną, wręczał jej natychmiast swoją płacę - wszystkie miliony, które otrzymał - i ona natychmiast udawała się do sklepu by kupić cokolwiek, wszystko jedno co. Zdawała sobie sprawę, co większość ludzi wiedziało w tym czasie - że na drugi dzień, od jednego dnia do drugiego, marka traciła 50% swojej siły kupna. Pieniądze jak czekolada na gorącej kuchni, topniały w kieszeniach ludzi. Ta ostatnia faza niemieckiej inflacji nie trwała długo; po kilku dniach, cały koszmar zakończył się; marka była bez wartości i nowy środek płatniczy musiał być ustanowiony. O mechanizmie działania inflacji, czyli dodruku pieniądza i innych przykładach polityki inflacyjnej będzie można usłyszeć 23. kwietnia.


Tydzień później, 30. kwietnia – w przededniu formalnego wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – gościem KoLibra będzie AK-owiec, pan Zbigniew Banaś. Będziemy rozmawiać o suwerenności Polski, o tym, czy niepodległość jest nam ciągle potrzebna i jak suwerenność Polski będzie wyglądać w kontekście stanowienia części prawa poza jej granicami.


 


Wszystkie spotkania odbywają się w piątki o godzinie 19-tej w siedzibie KoLibra przy ulicy Goldhammera 4. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.


 


Oddział tarnowski Stowarzyszenia Koliber”


 

Komentarze...