OGŁOSZENIE O PRZETARGU
access_time 2004-04-22 09:55:34
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Gumniska 25 w Tarnowiezaprasza do składania pisemnych ofertna wynajem bufetu gastronomicznego na pływalni letniejna Górze Marcina w Tarnowie na sezon letni 2004r
Cena wywoławcza za jeden miesiąc najmu 2000 zł + 22%VAT

Dodatkowo najemca pokrywać będzie koszty zużytej energii elektrycznej.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie do kasy TOSiR ul. Gumniska 25 , wadiumw wysokości 600 zł , najpóźniej do dnia 11.05. do godz. 12:00

Oferty w zabezpieczonych kopertach należy składać do dnia 11 maja 2004r. w siedzibie TOSiR ul. Gumniska 25 w Tarnowie do godz. 1200

Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2004r. o godz. 1300 w siedzibie Ośrodka. Dodatkowe informacje dotyczące warunków postępowania przetargowego należy odebrać w siedzibie TOSiR w Tarnowie ul. Gumniska 25 tel. 622-07-10
Komentarze...