Kwietniowa Sesja Rady Miasta
access_time 2004-04-23 23:53:52

22 kwietnia odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Tarnowie. Radni udzielili absolutorium Prezydentowi Miasta Mieczysławowi Bieniowi. Dyskutowano na temat problemów prawnych związanych z decyzją RM o wygaszeniu Szkoły Podstawowej Nr 5. Decyzją Rady sprawa ta zostanie skierowana do WSA.

[[fotka1]] Od dłuższego czasu sprawa Szkoły Podstawowej Nr 5, budzi emocje. W lutym na Sesji RM, podjęto uchwałę o wygaszeniu tej szkoły. Część radnych w tym pan Jacek Łabno zakwestionowało ważność tej uchwały, jako niezgodną z obowiązującymi procedurami podejmowania uchwał.


Skierowano odpowiednie pisma o ocenę prawną zaistniałej sytuacji do Wojewody Małopolskiego. W odpowiedzi otrzymano potwierdzenie, że istotnie, nastąpiło naruszenie procedur. I tu zaczynają się schody. Okazuje się, że interpretacje różnych prawników w temacie, co dalej z zakwestionowaną uchwałą są różne. Sprawę tej uchwały, 13 głosami za i 11 przeciw postanowiono skierować do Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Prezydent Miasta nie wstrzymał kroków, które podjął, by realizować wzbudzającą tyle emocji decyzję o wygaszaniu Szkoły Nr 5. Nie udzielił też w czasie trwania Sesji jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, Radnego Zbigniewa Martyki, czy wstrzyma realizację uchwały. Być może Prezydent odpowie na to pytanie na piśmie. Będziemy więc czekać na rozstrzygnięcia NSA. Nie mniej dla Szkoły Podstawowej Nr 5, rodziców, nauczycieli i uczniów - to okres wielkiej niewiadomej.


[[fotka2]]Rozmawiałam z obecnymi na sesji rodzicami o ich zdaniu nt. właśnie zaistniałej sytuacji. Cytuję ich wypowiedzi: „Jesteśmy niezadowoleni z takiego obrotu sprawy, ale mamy nadzieję, że WSA uchyli tę decyzję”, „Będziemy kierować pismo do Pana Wojewody, do Pani Kurator - czy Prezydent miał prawo wstrzymać nam nabór do szkoły czy nie?”


Na sesji ustalono też miejsca, w których można będzie sprzedawać alkohol. Zgłaszano propozycje poprawek uchwały, by wyłączyć wszystkie parki jako miejsca podawania napojów alkoholowych. Radni ich jednak nie zaakceptowali. Informację o miejscach gdzie można sprzedawać alkohol, podamy w terminie późniejszym, gdy zapoznamy się z dokładną treścią uchwały, po opracowaniu jej z poprawkami.


[[fotka3]] Podjęto uchwały o utworzenie w Tarnowie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej i zakładach karnych do przeprowadzenia w dniu 13 czerwca 2004 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego i zmianach w podziale miasta Tarnowa na stałe obwody głosowania oraz opłatach za korzystanie z Izby Wytrzeźwień. Przyjęto też sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie za 2003 r. oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2004 r.


Ciekawostki wyłowione z dyskusji na Sesji:


Radny Jacek Łabno kwestionował lokalizację lądowiska pod Górą św. Marcina, jako niebezpieczną, z powodu bliskości linii wysokiego napięcia i poddał w wątpliwość, czy tam kiedykolwiek cokolwiek wyląduje.


Na co Prezydent Miasta udzielił informacji, że niedługo tam odbędą się pierwsze loty. Będą to loty szkoleniowe. Prezydent zadeklarował się przelecieć, bo jak stwierdził, jest człowiekiem odważnym.  


Dowiedzieliśmy się o planowanym budowaniu ekranów dźwiękochłonnych na ul Jana Pawła II, które mają powstać od strony zachodniej ulicy, na długości 800 m od ulicy Słonecznej.


Radna Stanisława Adamczyk zgłosiła ciekawą propozycję, by wolne pomieszczenia ul.Granicznej 8 przeznaczyć na świetlicę.


Następna Sesja Rady Miasta odbędzie się prawdopodobnie 13 maja.


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A