Młodzieżowa Rada Miasta Tarnowa
access_time 2004-04-26 23:24:37

24 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, obradowała Młodzieżowa Rada Miasta Tarnowa. O planach Rady i jej działaniach rozmawiamy z Przewodniczącym - Sławomirem Oczkowiczem

[[fotka1]]Tarnow.net.pl: Uczniów jakich szkół reprezentuje Młodzieżowa Rada Miasta Tarnowa?


Sławomir Oczkowicz: Reprezentujemy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie miasta Tarnowa.


W szkołach były przeprowadzone demokratyczne wybory na radnych. Każdy uczeń miał zarówno prawo kandydowania do MRMT jak i wybrania swojego przedstawiciela. Kadencja nasza trwa dwa lata.


Tarnow.net.pl: Ile masz lat?


Sławomir Oczkowicz: Obecnie mam 17 lat. Chodzę do drugiej klasy w III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie


Tarnow.net.pl: Jak często odbywają się Sesje MRMT?


Sławomir Oczkowicz: Poprzednia nasza sesja była 27 marca. Dziś już odbyła się kolejna. Teraz będziemy starali się spotykać częściej - co trzy, cztery tygodnie. Nasza kadencja trwa już rok. Należy podkreślić to, że jesteśmy na etapie reaktywacji Rady. Podobna Rada działała kilka lat temu, później nastąpiła spora przerwa. Uchwałą Rady Miasta z 17 stycznia 2002 r , został odtworzony pomysł MRMT.


Tarnow.net.pl: Czym aktualnie się zajmujecie?


[[fotka2]]Sławomir Oczkowicz:  Właściwie pierwszy okres kadencji poświęcony był sprawom czysto organizacyjnym, takim jak np. przygotowanie odpowiednich materiałów, nawiązanie współpracy, poszukiwanie informacji z kim rozmawiać, do kogo zwracać się w różnych sprawach. Początkowo sesje odbywały się w Sali Lustrzanej. Teraz spotykamy się w Sali Konferencyjnej UM Tarnowa na ul. Goldhammera 3. W statucie mamy wpisane, że nasze zebrania muszą odbywać się poza godzinami lekcyjnymi, a jest nas 54 osoby – trudno więc znaleźć odpowiedni dzień i godzinę, by wszyscy mogli przybyć na obrady sesji, nie kolidując przy tym z różnymi naszymi obowiązkami i planami.


Chcemy w najbliższej przyszłości zorganizować koncert zespołów muzycznych, jakie działają w naszym mieście. Zamierzamy również pokazać się podczas zbliżających się Dni Tarnowa. Będziemy także pomagać przy organizacji koncertu pod nazwą „Pojednanie gatunków”, który odbędzie 21 maja w Hali „Jaskółka” w Mościcach. Objęliśmy oficjalny patronat nad tą imprezą.


Zbieramy teraz plany pracy poszczególnych komisji, które zostały wybrane w tym roku. M.in. Komisja Współpracy z Organizacjami Młodzieżowymi i Samorządem Lokalnym, przygotowała już konkretny plan działania i chce go zrealizować. Ze względu na frekwencję i drobne problemy lokalowe, okres ich powołania był spóźniony. Nie ma sensu jednak tego rozpamiętywać.. Myślę, że teraz nasza praca zdecydowanie nabierze tempa.


Powstała ostatnio nasza strona internetowa. Ma już swój adres. www.tarnow.pl/mrm. Strona ta będzie w najbliższym czasie na bieżąco uaktualniana.


Jednym z pomysłów, jakie powstały w Radzie jest zorganizowanie konkursu wiedzy o samorządności. Wiele osób młodych nie jest świadoma, że warto aktywnie uczestniczyć na rzecz lokalnej społeczności, że jest wiele różnego rodzaju organizacji i instytucji, dzięki którym możemy rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Każdy ma jakieś pomysły, chciałby wpływać na środowisko, na miasto i tak naprawdę wiele z nas młodych osób nie zdaje sobie sprawy, że może mieć wpływ na to, co się dzieje w mieście - choćby przez MRMT, która podlega pod Prezydenta i Urząd Miasta Tarnowa. Możemy dzięki temu w sposób bezpośredni zwrócić się z wnioskami, propozycjami, aby coś fajnego i potrzebnego w naszym mieście się działo. A kiedy podejmowane są przez Radę Miasta uchwały, które dotyczą młodzieży, to my jako odpowiednik dorosłej Rady, mamy w swoich obowiązkach opiniować te tematy.


Warto jest się udzielać, warto jest być aktywnym. Tak się może wydawać, że jedna mała jednostka nie ma wpływu, a w rzeczywistości, jeżeli tylko się chce - to można dużo zrobić i warto działać na rzecz swojego miasta i młodzieży.


Tarnow.net.pl: Czy współpracujecie z Młodzieżowymi Radami z innych miast?


Sławomir Oczkowicz: Taką najbardziej owocną współpracę to mamy z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Małopolskiego, który ma swoją siedzibę w Krakowie. W grudniu ubiegłego roku odbyło się pierwsze spotkanie. Chcielibyśmy współpracować z Młodzieżowymi Radami miast zaprzyjaźnionych z Tarnowem


[[fotka3]]Tarnow.net.pl: Z czym chcielibyście się zwrócić do waszych kolegów i koleżanek z tarnowskich szkół?


Sławomir Oczkowicz: Chciałbym uświadomić wszystkich uczniów z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, że choć tylko jedna osoba ze szkoły ma prawo głosowania na sesjach MRMT, to jeżeli jednak chodzi o samo uczestnictwo w naszych spotkaniach,  każdy może przyjść i zobaczyć jak to wygląda. Natomiast w punkcie wolne wnioski, który jest jednym ze stałych punktów porządku obrad każdej sesji, można złożyć swoją propozycję, wyjść z jakąś inicjatywą. Chcemy zachęcić wszystkie te osoby, które chcą coś zrobić, przewodniczących szkół, którzy mają pewne doświadczenie w organizacji różnych akcji, by się podzielili swoimi pomysłami i doświadczeniami. Może będą mieli jakieś spostrzeżenia dotyczące naszych pomysłów i akcji.


Tarnow.net.pl: Czy znana już jest data kolejnej sesji MRMT?


Sławomir Oczkowicz: Tak. 15 maja o godzinie 10.00 odbędzie się kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miasta na którą już dziś wszystkich gorąco zapraszam. Odbędzie się w Sali Konferencyjnej UMT przy ul. Goldhammera 3.


Tarnów.net.pl: Życzymy Wam sukcesów w organizowanych przedsięwzięciach i jak najwięcej tych, którym się chce coś robić. Dziękujemy za rozmowę.


Sławomir Oczkowicz: Również dziękuję bardzo serdecznie.


 

Komentarze...