Warunkowy nabór do „piątki”
access_time 2004-05-05 14:59:44

Prezydent Miasta Tarnowa Mieczysław Bień podjął decyzję w sprawie warunkowego przywrócenia naboru do Szkoły Podstawowej nr 5 na rok szkolny 2004/2005. Przypomnijmy – Rada Miasta podjęła w trakcie ostatniej sesji uchwałę o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego dotyczącego SP5 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

[[fotka1]] Do czasu rozstrzygnięcia sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie, które powinno nastąpić w terminie dwu-trzymiesięcznym, Prezydent zezwolił na prowadzenie warunkowego naboru dzieci mieszkających wyłącznie w obwodzie SP nr 5. Jednocześnie poinformował Dyrektor SP5, że w razie rozstrzygnięcia sprawy na korzyść Miasta, Rada Miasta Tarnowa będzie rozpatrywać realizację uchwały nr XXI/330 z dnia 24 lutego br. tj. uchwały o stopniowej likwidacji szkoły.


W przypadku podjęcia uchwały o stopniowym wygaszaniu szkoły w terminie określonym organizacją roku szkolnego, uczniowie zapisani do klas pierwszych przejdą do szkół, którym przydzielono obwód SP5 tj. SP 8, 9 lub 15 (wskazanej przez rodziców ucznia). 

Komentarze...