Pierwszy dzień matur już za nami.
access_time 2004-05-11 19:33:14
Jak sobie poradzili nasi maturzyści dowiemy się wkrótce, ale już dziś możemy poznać zestaw tematów nad jakimi w tym roku główkowali.

Oto prezentujemy tematy Pisemnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego dla wszystkich typów szkół.


   1. „Szczęście i nieszczęście człowieka jest po większej części jego własnym dziełem”.

Odwołując się do wybranych tekstów literackich, rozważ myśl Johna Locke’a.


   1. Odchodzili, a jednak wracali. Dlaczego?

Zaprezentuj tych bohaterów literackich, w których biografii odnajdujesz sytuacje odejścia i powrotu. Zinterpretuj je.


   1. Bezradność, odwaga, heroizm, ... .

Jakie postawy człowieka wobec zła otaczającego świata odnajdujesz w literaturze


XX wieku. Możesz odwołać się również do innych tekstów kultury (film, teatr, malarstwo).


   1. Zinterpretuj wiersz Zbigniewa Herberta „Głos wewnętrzny” jako refleksję o moralności współczesnego człowieka.

Wielu maturzystów w I LO wybrało 3 temat, dużą popularnością cieszył się też pierwszy temat o szczęściu. Maturzyści podkreślają, że była bardzo fajna atmosfera, wśród uczniów i nauczycieli. Dziś pisali całe 5 godzin. Jutro przed nimi kolejne potyczki z wiedzą, z przedmiotu, który wybrali.

Komentarze...