Rekordowa Sesja
access_time 2004-05-14 18:57:18

Majowa Sesja Rady Miasta obfitowała wrażeniami, emocjami i ilością przyjętych uchwał. Było ich aż 77. Dyskusje toczyły się wokół reorganizacji szkolnictwa, przydzielenia kredytu dla Szpitala im. Edwarda Szczeklika, oraz zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i budowy kolejnego supermarketu, obok istniejącego już pawilonu ELEA.

[[fotka2]]W Sali Lustrzanej obecni byli rodzice dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 5, domagając się wyjaśnienia, co znaczy słowo „warunkowy nabór” w piśmie skierowanym do szkoły przez Prezydenta Miasta. Przypomnijmy, że sprawa Szkoły Nr 5 oczekuje rozstrzygnięcia WSA, co do zgodności procedur podejmowania Uchwały dotyczącej wygaszania tej szkoły.  


Zlikwidowano Szkołę Podstawową Nr 12, która przejęła status szkoły niepublicznej. Na dzień dzisiejszy szkoła ta została wpisana już do rejestru szkół niepublicznych. Zespól Szkół Kolejowych i Zespół Szkól Zawodowych nr 2 - dalej będą funkcjonowały oddzielnie, ponieważ nie zapadła decyzja o ich połączeniu. Nie zmieniła się też sytuacja Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Samochodowych.


[[fotka3]] Radni zajmowali się również godzinami pracy nauczycieli. Okazało się po wypowiedzi przedstawiciela związków zawodowych, że projekt Uchwały, nie był konsultowany ani ze Związkiem Zawodowym "Solidarność", ani Związkem Nauczycielstwa Polskiego- czego wymaga prawo. W związku z tym, uchwałę tę wycofano z obrad.  


Dużo emocji wzbudziła sprawa dodatków dla nauczycieli zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi w specjalnie przeznaczonych do tego celu ośrodkach. 


Zgłoszony przez Radnego Ciesielczyka projekt uchwały o dodatkach dla nauczycieli, nie znalazł akceptacji radnych. Pan Bazuła zadeklarował przygotowanie przez Klub SLD, nowego projektu przyznawania dodatków dla nauczycieli na następną sesję RM i jak stwierdził - na pewno znajdzie ona akceptację wśród zainteresowanych nią środowisk.


[[fotka1]] Szpital im. Edwarda Szczeklika zaciągnie kredyt w wysokości ponad 20 milionów zł, z odroczonym terminem płatności na 2 lata. Decyzję tę radni podjęli jednogłośnie. Dyrektor szpitala przedstawił dotychczasowe działania, mające na celu poczynienie oszczędności, redukcję etatów oraz plany szpitala i konieczne w szpitalu inwestycje. Mówił też o długach szpitala wynikających z różnych przyczyn, także z powodu roszczeń pracowników z tytułu słynnej ustawy 203. Kredyt pozwoli na normalne funkcjonowanie szpitala i daje możliwości polepszenia kondycji finansowej placówki.


Zapadła decyzja o zmianie przeznaczenia terenu przy supermarkecie ELEA. Być może powstanie tam w ciągu dwóch lat, drugi supermarket wybudowany przez firmę „FRED”. Radni jednak uwarunkowali podjęcie decyzji, koniecznością przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sąsiadujących z terenem osiedli: Jasna i Westerplatte.


Przedstawiamy wam ten teren na zdjęciach poniżej. 


Niektóre pytania Radnych: 


Pan Sypek - pytał o zaniedbaną tarnowską Bimę i kiosk na ul Kopernika, o decybele w centrum, o koszty rozbudowy chodnika i sposób regulacji koryta Wątoku. Zaprotestował przeciw pracom porządkowym w ogródku jordanowskim motywując to, że i tak młodzież zaraz to zniszczy.


Pan Wrona - podziękował Prezydentowi za otrzymanie projektu miejsc parkingowych przy Urzędzie Miasta, zwracając uwagę na konieczność jego prawidłowego oznakowania.


Zgłosił tez zły stan dróg i ogromne wyrwy stanowiące zagrożenie dla ruchu na ulicach: Rolniczej, Pułaskiego i Wilsona i katastrofalny stan nawierzchni w zajezdni autobusowej w Mościcach. W swojej wypowiedzi znów wrócił do problemu Szkoły Podstawowej Nr 5 pytając - dlaczego w piśmie Prezydenta skierowanym do szkoły, nie wyjaśniono, co będzie dalej, jeżeli odwołanie do WSA zostanie rozstrzygnięte na korzyść miasta. Zwrócił też uwagę na zwrot: „korzyść miasta” użyty w pismach Prezydenta, jako nieprawidłowy.


Pan Rojek – zgłosił zły stan ulic w rejonie ul Dąbrowskiego i Konarskiego. Zapytał też o Małopolski Rynek Hurtowy i co zostanie uczynione z budynkami, które tam się znajdują, a są w stanie zagrażającym bezpieczeństwu osób tam przebywających.

Pan Klimek  - zapytał o świetlice w szkołach ponadgimnazjalnych - których ma nie być i o dodatki dla nauczycieli przeprowadzających matury. Zwrócił uwagę na współpracę między Szkołą Podstawową nr 23 i Gimnazjum Nr 8, gdzie zauważył nieporozumienia we wzajemnym wypożyczaniu sprzętu i kłódki między szkołami.


Pan Ciesielczyk – wypowiedział się bardzo szeroko na temat prezydentów Havla i Wałęsy, boksera Michalczewskiego, oraz znajomości języków obcych, przez przyszłych kandydatów do PE. 


Prezydent Miasta Mieczysław Bień odpowiedział na zadane pytania m.in tak:


Miasto dba o zabytki jak może.


Sławną budkę na ulicy Wałowej, ma przejąć Centrum Informacji Turystycznej. Będzie ona przeniesiona na róg ulicy Krakowskiej i Dworcowej, najprawdopodobniej jeszcze przed dniami Tarnowa tj. przed 4 czerwca i służyć ma udzielaniu informacji o mieście, osobom przyjeżdżającym do Tarnowa.


Prezydent nie wyobraża sobie innego projektu regulacji Wątoku niż ten, który jest.


Prezydent prosił, aby problemy dziur w drogach, zgłaszać na bieżąco do zajmujących się tym urzędników.


Prezydent zgodził się, że plac zajezdni autobusowej w Mościcach jest w fatalnym stanie. Chciałby, by zmieniona tam nie tylko nawierzchnię, ale cały układ placu w sposób bardziej nowoczesny i przyjazny. Na przeszkodzie stoją niestety finanse.


Szkoła nr 5. – Prezydent nie chce nic obiecywać rodzicom. W odpowiedzi na ich pytanie: Co znaczy "warunkowy nabór"? sam zadał pytanie: „Co będzie jeśli NSA rozpatrzy tę ustawę na korzyść?”.


 

Komentarze...