Jak znaleźć i utrzymać pracę?
access_time 2004-05-19 20:43:12

Odpowiedzią na to pytanie, ważne dla bezrobotnych i poszukujących pracy, jak również dla tych, którzy pracują i chcą utrzymać swoją pracę, jest propozycja Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, które oferuje szereg szkoleń warsztatowych i treningów ułatwiających uzyskanie zatrudnienia i jego kontynuację.

Jednym z nich są warsztaty „Jak znaleźć i utrzymać pracę?”, przeznaczone dla wszystkich tych, którzy poszukują wiedzy o zasadach i metodach funkcjonowania współczesnego rynku pracy, źródłach pozyskiwania ofert pracy , a także dla tych, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności związane z poszukiwaniem zatrudnienia  i jego utrzymaniem. Mogą więc uczestniczyć w tych warsztatach osoby bezrobotne i poszukujące pracy, zagrożone utratą pracy oraz pragnące zmienić swoje dotychczasowe zatrudnienie.


Udział w warsztatach pozwala na dokonanie bilansu swoich oczekiwań i kompetencji, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych  i opracowanie własnej oferty pracy, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcami oraz sporządzenie indywidualnego planu poszukiwania wymarzonej pracy. Dodajmy jeszcze, że zajęcia trwające 12 godzin realizowane są w ciągu trzech dni, w małych 8-12 osobowych grupach z wykorzystaniem metod aktywizujących, które pozwalają na rzeczywiste nabycie określonych umiejętności.


Dla ludzi młodych zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, prowadzimy warsztaty „Własna firma- zanim zrealizujesz pomysł”, których celem jest dostarczenie konkretnej wiedzy i umiejętności osobom poszukującym swojego miejsca na rynku pracy i rozważającym możliwość podjęcia działalności gospodarczej. Zajęcia realizowane są we współpracy z Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego i połączone są z wizytą w Tarnowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.


Osoby, które pragną wzmocnić swoją motywację oraz dokonać zmiany w swojej dotychczasowej sytuacji zawodowej, zainteresują zapewne zajęcia „Kurs Inspiracji Zawodowej”. Kurs ten kończy się opracowaniem Indywidualnego Planu działania przez każdego uczestnika, przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności uzyskanych w czasie szkolenia. Ważne jest również to, że na program kursu i czas jego trwania mają wpływ sami uczestnicy szkolenia.


Dla ludzi pozostających bez pracy przez dłuższy okres, którzy utracili wiarę w skuteczność podejmowanych dotychczas działań Centrum proponuje udział  w Programie „Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia”, którego celem jest pomoc w nabyciu i rozwijaniu umiejętności umożliwiających przezwyciężanie barier osobistych w poszukiwaniu pracy. Chodzi przede wszystkim o umiejętności rozumiane jako marketing własnej osoby – redagowanie ofert pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, sztukę autoprezentacji, ale także o umiejętności związane ze zdobywaniem potrzebnych informacji i właściwym ich wykorzystaniem oraz z podejmowaniem decyzji i planowaniem działań.  


Zainteresowani mogą zgłaszać się do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, ul. Okrężna 4a, osobiście pok. 128 lub telefonicznie tel.: 626-99-40, e-mail: centrum@wup.tarnow.pl


Oczywiście udział w zajęciach dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy jest bezpłatny.


 


Sporządziła:
Elżbieta Kuczyńska
psycholog – doradca zawodowy
Tarnów, dn. 04.05.2004r.

Komentarze...