Krajowy Kongres EKO-MED
access_time 2004-05-27 07:58:27

Dziś i jutro w Tarnowie, w Centrum Administracyjnym przy Al. Solidarności 5-9a, odbędzie się VIII Krajowy Kongres Ekologiczny EKO-MED - jedyne tego typu w Polsce spotkanie przedstawicieli środowisk naukowych, działających na styku ekologii i medycyny.

Kongres "EKO-MED" organizowany jest przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego od 1994 roku. Rokrocznie bierze w nim udział ok. 200 osób. Celem cieszącego się coraz większą popularnością Kongresu jest integracja środowisk naukowych, podejmujących problemy związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska przyrodniczego w aspekcie zdrowia człowieka. W roku bieżącym "EKO-MED" odbędzie się pod ogólnym hasłem "Postępy w ochronie środowiska a zdrowie człowieka". Sesjom i wykładom w ramach tarnowskiego Kongresu towarzyszyć będą wystawy związane z ochroną środowiska, wystawy ziołowych środków spożywczych, sprzętu medycznego oraz sprzętu ratownictwa chemicznego. (JUS)

Komentarze...