Wandale na szlakach
access_time 2004-05-28 07:42:38

- Odbieramy często sygnały od turystów wędrujących po ziemi tarnowskiej, którzy napotykają zniszczone ludzką ręką oznakowania szlaków. My je musimy naprawiać, co kosztuje, a sprawcy pozostają bezkarni - ubolewa Jadwiga Brożek, kierowniczka biura oddziału PTTK w Tarnowie.

Wycięte drzewka, zerwane, połamane tablice, zamalowane znaki - takie obrazki można spotkać w różnych miejscach. Jak się okazuje, odwiedzanych nie tylko przez miłośników przyrody i pieszych wędrówek. Bezmyślna dewastacja oburza i czasami dezorientuje turystów, którzy błądzą w terenie nie widząc drogowskazów.

W ramach corocznych, wiosennych przeglądów i renowacji szlaków naprawiane są szkody wyrządzane przez wandali i także warunki atmosferyczne. Tarnowska organizacja odnawia każdego roku ogółem 100-120 kilometrów tras, nim na dobre ruszy sezon. Komisja szlaków turystycznych pod kierownictwem Bolesława Stecza ma pełne ręce roboty. Ma pod swoją pieczą 474 szlaków pieszych (w tym 350 górskich i 124 nizinnych) i ponad 200 rowerowych.

Renowacja oznakowań i porządkowanie ścieżek pochłaniają sporo czasu i oczywiście pieniędzy, a tych wciąż brakuje.

- Dobrze, że mamy wypróbowanych sprzymierzeńców, jak Urząd Marszałkowski w Krakowie. Dzięki jego dotacji możemy w tym roku wykonać prace renowacyjne na 120 kilometrach szlaków pieszych i dodatkowo wyznaczyć 120 kilometrów nowych tras rowerowych - informuje J. Brożek. Wśród wspierających nas są też Zarząd Główny PTTK i starostwo powiatowe w Tarnowie. Starostwo finansuje tzw. szlaki łącznikowe prowadzące do cmentarzy z okresu I wojny światowej.

Tegoroczny przegląd szlaków turystycznych w Tarnowskiem jeszcze trwa, wydłuża się ze względu na złe warunki pogodowe. W wiosenną lustrację angażują się głównie emeryci, starsi członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. -Oni są najlepszym przykładem umiłowania przyrody ojczystej i zdrowego, aktywnego trybu życia. Dopingują młodszych, którzy wykonują prace wymagające już większej siły i sprawności - zwracają uwagę w kierownictwie tarnowskiego PTTK.

Marek Baran

Komentarze...