Szkolenie przedsiębiorców
access_time 2004-05-29 07:02:42

Około 400 osób z 250 przedsiębiorstw w Małopolsce skorzystało ze szkolenia dofinansowanego z funduszu Phare. Przewiduje się, że z budżetu tego programu będzie można korzystać do września 2004 roku, co pozwoli wyszkolić około 1000 właścicieli małych i średnich firm.

Program w 80 proc. dofinansowany jest ze środków UE. Nadzór nad projektem objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy.

Obecnie - jak informuje Anna Gruszczyńska kierownik Ośrodka MISTiA w Tarnowie - można starać się o udział w szkoleniach na audytora systemu HACCP ( termin zajęć od 30 czerwca do 2 lipca), szkoleniu dla osób zainteresowanych dotacjami dla firm z funduszy unijnych (9 i 10 lipca), warsztatach negocjacyjnych.

Odbędą się też szkolenia z zakresu wdrażania ISO w przedsiębiorstwie. Tematyka: zarządzanie jakością w organizacji (2-3 czerwca), dokumentacja SZJ-jak udowodnić, że w przedsiębiorstwie działa system (14-16 czerwca), audytor w SZJ (23-25 czerwca), księga jakości (7-9 lipca), rola pełnomocnika w firmie zarządzanej przez jakość (20-21 lipca).

Bliższe informacje można zdobyć pod nr tel. 621-22-16 w Ośrodku MISTiA w Tarnowie lub w siedzibie Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji przy ul. Szlak w Krakowie, tel. (o-12) 633 51 54. (kis)

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A