System HACCP i dotacje
access_time 2004-06-15 08:54:46

W najbliższych dniach tarnowscy przedsiębiorcy będą mogli korzystać z kolejnych dofinansowanych szkoleń przygotowujących polskie firmy do funkcjonowania na rynku Unii Europejskiej. Zgłoszenia przyjmowane są w Ośrodku MISTiA w Tarnowie przy ul. Żydowskiej 18. Tu jak najszybciej trzeba potwierdzić udział w szkoleniu.

Jak informuje kierownik tarnowskiego Ośrodka Anna Gruszczyńska, 30 bm. w Tarnowie rozpocznie się szkolenie pt."Auditor wewnętrzny systemu HACCP", przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw reprezentujących branżę spożywczą, które mają obowiązek wdrożenia w swoich firmach wspominanego systemu. Kolejne szkolenie - pn. "Dotacje dla firm z funduszy unijnych" - organizowane będzie w Tarnowie w dniach od 9 do 10 lipca i pomoże przedstawicielom małych i średnich przedsiębiorstw przygotować się do uzyskania dotacji na inwestycje i usługi doradcze, podnoszące ich konkurencyjność na europejskich rynkach. W drugiej połowie lipca planowane są również trzydniowe "Warsztaty negocjacyjne".

Wszystkie szkolenia realizowane są przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w ramach programu PHARE. Dzięki temu opłata, którą wnoszą przedsiębiorcy, wynosi tylko 20 proc.rzeczywistej ceny. Nadzór nad projektem objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Szkolenia są prowadzone w formie warsztatów , tak aby ich uczestnicy mieli możliwość nabycia praktycznej wiedzy i konkretnych umiejętności przydatnych w firmie.

Przyjmowane są zgłoszenia do udziału we wspomnianych szkoleniach organizowanych przez tarnowski Oddział, a także w Krakowie w MISTiA przy ul. Szlak 73A ( tel. 0-12 633 51 54). Tu z kolei zainteresowani poznają szczegóły dotyczące "Wdrażania ISO w przedsiębiorstwie". Pod koniec bm. będzie można wziąć udział w szkoleniu "Zarządzanie jakością w organizacji", od 1 do 3 lipca w szkoleniu - "Auditor w SZJ", tematowi "Księga jakości" poświęcone będą warsztaty w dniach od 12 do 14 lipca, a "Roli pełnomocnika w firmie zarządzanej przez jakość " od 22 do 23 lipca. (Kis)

Komentarze...