Dni Pamięci Żydów Galicyjskich.
access_time 2004-06-18 09:24:23

W ramach Dni Pamięci Żydów Galicyjskich, wczoraj w Muzeum, została otwarta wystawa fotografii Tadeusza Rolke „Tu byliśmy Chasydzi”. Prace Tadeusza Rolke to fotografie współczesne, wykonane w miejscach, z którymi Chasydzi utożsamiają swoją historię, w których żyli i mieszkali.

[[fotka1]] Tadeusz Rolke to czołowa postać świata fotografii. „Jego ogromny dorobek fotograficzny opiera się na fotografii o charakterze humanistycznym, w centrum jego zainteresowań jest zawsze człowiek i jego otoczenie zarówno w sferze życia publicznego jak i prywatnego” – czytam informację z katalogu wystawy. Fotografie Tadeusza Rolke, i sposób ich prezentacji, stworzyły w piwnicach tarnowskiego muzeum szczególny klimat, w którym czuje się czas, który zmusza do refleksji nad ludzkim losem, nad ludzkimi postawami. 


Organizatorami wystawy jest Muzeum Okręgowe w Tarnowie i BWA, a w jej przygotowaniu pomogli Pani Anna Grygiel i Pan Marek Grygiel.


 


[[fotka2]] Późnym wieczorem pod Bimą odbył się koncert Simchy Kellera. Koncert - który był jednocześnie modlitwą. „W prowadzeniu modlitw Simcha Keller opiera się na tradycyjnej, mistycznej oprawie muzycznej. Duży nacisk kładzie na muzykę chasydzką anonimowych kompozytorów z małych miasteczek, które były centrami chasydyzmu z XVII i XVIII wieku”.


W ramach Dni Pamięci Żydów Galicyjskich pod Bimą odbędą się niebawem kolejne koncerty - 25 i 27 czerwca o godzinie 21.00 Yale Stroma i Kapeli Klezmerskiej Tatru Sejnenskiego. 


Dni pamięci Żydów Galicyjskich odbywają się pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa oraz Wójta Gminy Tarnów.


 

Komentarze...