Ważne dla osób pobierających i starających się o dodatek rodzinny.
access_time 2004-08-10 20:07:54

Pamietajcie o papierkach. Zaświadczenie potrzebne do dodatku rodzinnego trzeba złożyć do końca sierpnia.

Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej informuje: W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004r. Nr 35, poz.305) art.23 ust.5 § 5 osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza zaświadczenie ze szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej.

W/w dodatek zostanie wstrzymany z dniem 01.09.2004, jeżeli do końca sierpnia 2004 r. nie zostanie doniesione zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

W związku z powyższym UMT Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej prosi świadczeniobiorców o uzupełnienie wniosków.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A