Monografia na 150 lat przybycia obrazu
access_time 2004-07-17 18:50:45

Kościółek na Burku jest jedną z najstarszych świątyń Tarnowa. Doczekał się właśnie swojej monografii, której autorem jest ksiądz dr Kazimierz Talarek.

[[fotka1]] Wydanie obszernej monografii kościółka będącego jednocześnie sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej zbiegło się w czasie z dorocznym odpustem, który rozpoczyna się co roku 15 lipca. Nie był to oczywiście przypadek. Tak jak i osoba autora monografii, księdza dr. Kazimierza Talarka, który w tej parafii jest na co dzień wikarym.

O napisaniu monografii maryjnego sanktuarium ksiądz Talarek zaczął zresztą myśleć właśnie wtedy, gdy w 2002r. biskup tarnowski skierował go jako wikariusza do tej parafii.

Nie bez znaczenia dla napisania monografii był także fakt, że w tym roku przypada jubileusz 150-lecia umieszczenia obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w kościółku na Burku. Temu właśnie obrazowi ksiądz dr Talarek poświęcił zresztą jeden z rozdziałów swojej książki liczącej prawie 340 stron i zawierającej ponadto kolorowe ilustracje oraz zdjęcia.

Jak dowiadujemy się z opracowania, nie dotrwały niestety do naszych czasów żadne materiały źródłowe dotyczące pochodzenia wizerunku Matki Boskiej Szkaplerznej, który znajduje się w maryjnym sanktuarium na Burku. Jak twierdzą historycy, obraz przedstawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem na ręku znajdował się wcześniej w tarnowskiej Katedrze, skąd został przeniesiony na Burek. Poza tym o pochodzeniu obrazu znajdującego się w liczącej ponad 500 lat drewnianej świątyni praktycznie nic nie wiadomo.

W przeszłości niewielki kościółek należał do parafii katedralnej. Na Burku nie było odrębnej parafii, która została utworzona dopiero w 1980r. Drewniany kościółek był przez wieki kościołem pomocniczym tarnowskiej Katedry.

W latach 60-tych ubiegłego stulecia obraz Matki Boskiej Szkaplerznej przeszedł konserwację i okazało się, że w przeszłości był dwukrotnie przemalowywany. Zastanawiano się wtedy nawet, czy nie przywrócić wizerunkowi Matki Boskiej poprzedniego, historycznego wyglądu. Po konsultacji z biskupem Ablewiczem, obraz pozostał natomiast w tej formie, do jakiej przywykli mieszkańcy Tarnowa i nie przywrócono jego pierwotnej postaci.

Obraz Matki Bożej Szkaplerznej z Burku - w czasie 150 lat, które tu spędził - wędrował dwa razy do Katedry. Pierwszy raz, gdy w 1935r. poddano pracom konserwatorskim ołtarz główny i boczne w kościółku. W 1939r. ponownie trafił do Katedry, gdy groziły bombardowania i pożary, więc obawiano się, że drewniana świątynia może spłonąć. Ze względów bezpieczeństwa obraz pozostał w Katedrze do 1947r.

Kościółek Matki Bożej Szkaplerznej na Burku nie doczekał się w ciągu pięciu wieków istnienia tak bogatej monografii, jak ta opracowana obecnie przez księdza dr. Kazimierza Talarka. Wcześniej była niewielka monografia, ale pochodzi jeszcze z 1854r. Praca dyplomowa autorstwa jednego z alumnów Seminarium Duchownego w Tarnowie na ten temat nie miała natomiast charakteru stricte naukowego, a raczej popularyzatorski.

Ksiądz Talarek swoją książką wypełnił więc istotną lukę. - Napisałem tę monografię dla wszystkich tych, którzy chcą zapoznać się z historią tego niezwykłego miejsca - podkreśla ksiądz dr Kazimierz Talarek.

Sam kościółek na Burku istnieje już od 1458r. i jest drugą konstrukcją drewnianą wzniesioną w tym miejscu. Pierwszy kościółek znajdujący się na Burku uległ bowiem spaleniu, najprawdopodobniej w 1617r. podczas wielkiego pożaru miasta. (Smol)

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A