Bezpłatne programy profilaktyczne dla mieszkańców Tarnowa
access_time 2004-08-12 12:03:17

Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa informuje, iż ze środków budżetowych Gminy Miasta Tarnowa realizowane będą – zgodnie z poniższym wykazem – programy profilaktyki chorób społecznych dla mieszkańców miasta Tarnowa.

„Wczesna profilaktyka raka piersi”
program obejmuje populację kobiet w 40 roku życia i powyżej
(bez ograniczania górnej granicy wieku)

realizuje:

Mościckie Centrum Medyczne, ul. Kwiatkowskiego 15

Rejestracja do badań: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 – 12.00; środa: od 13.00 – 18.00
Nr telefonu: 633 – 00 – 71; 633 – 00 – 72; 633 – 00 – 73 wew. 163

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza, ul. Lwowska 178 a

Rejestracja do badań: od 17 sierpnia 2004 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 17.00
Nr telefonu: 633 – 15 – 862; 63 – 15 – 859

Zakres programu: wykonywanie badań mammograficznych piersi


„Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania miażdżycy, choroby nadciśnieniowej oraz choroby niedokrwiennej serca”
program obejmuje populację kobiet w przedziale wieku 45 – 60 lat oraz mężczyzn w przedziale wieku 35 – 50 lat

realizuje:
Zespół Przychodni Specjalistycznych, ul. M.C.Skłodowskiej

Rejestracja do badań: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.00
Nr telefonu: 63 – 10 – 255

Zakres programu: wykonywanie badań krwi z oznaczeniem poziomu glukozy, cholesterolu, HDL, LDL, trójglicerydów oraz fibrynogenu, ocena czynników ryzyka chorób krążenia, konsulatcje lekarskie, porada dietetyczna, badania dodatkowe zgodnie z zaleceniami lekarzy.


„Wczesne wykrywanie nowotworów płuc u długoletnich palaczy tytoniu”
program obejmuje populację kobiet i mężczyzn palących tytoń lub szczególnie zagrożonych w 40 roku życia i powyżej (bez ograniczania górnej granicy wieku)


realizuje:
Zespół Przychodni Specjalistycznych, ul. Brodzińskiego 2
Rejestracja do badań: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.00
Nr telefonu: 621 – 33 – 82

Zakres programu: wykonywanie badań spirometrycznych, rtg klatki piersiowej przednio – tylne, ocenę stopnia uzależnienia od nałogu i edukację antynikotynową, konsultację pulmonologiczną z indywidualną oceną czynników ryzyka choroby nowotworowej płuc, badania dodatkowe zgodnie z zaleceniami lekarzy


„Program ochrony narządu żucia u dzieci w przedziale wieku 3 – 6 lat
uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Tarnowa”

działaniami programu objęte zostaną wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Tarnowa

realizuje:
Miejskie Centrum Stomatologiczne

Zakres programu: edukacja zdrowotna w zakresie ochrony jamy ustnej oraz nauka prawidłowego wykonywania zabiegów higienicznych, grupowa fluoryzacja kontaktowa.


Za udział w badaniach i poradach wykonywanych w ramach programów, mieszkańcy Tarnowa nie ponoszą żadnej odpłatności. Zachęcamy do uczestnictwa w programach.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A