Pielgrzymka – dzień piąty.
access_time 2004-08-22 02:05:56

Msza święta w Miechowie pod kosciółkiem bożogrobców – fotoreportaż Darka Góreckiego.

Miechów - Miasto o bogatej historii, której istotną część stanowią dzieje sanktuarium Grobu Pańskiego. W 1162 r. Jaksa z Miechowa odbył pielgrzymkę do Jerozolimy. Po powrocie sprowadził do Miechowa bożogrobców, którzy stali się krzewicielami nabożeństwa Grobu Pańskiego w Polsce (m.in. rozpowszechnili zwyczaj urządzania w kościołach grobu Chrystusa w Wielki Piątek.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A