Pielgrzymka - dzień siódmy
access_time 2004-08-24 17:36:20

Byśmy umieli być Bogu i ludziom wdzięczni - Z tą myślą modlitewną pielgrzymi dotarli siódmego dnia do miejscowości Sokolniki, gdzie uczestniczyli we mszy św. Fotoreportaż Darka Góreckiego.

 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A