Grupa 14 – XXII Pielgrzymka Tarnowska
access_time 2004-08-24 19:10:34

Patron grupy: Św. Świerad. Przewodnik: Ks. Jerzy Rondek. Tworzą ją pielgrzymi z parafii dekanatu Łużna, z dek. Ropa p.: Szymbark, Wysowa, Uście Gorlickie, Łosie oraz p. Turza, a także z diecezji Rzeszowskiej parafie dekanatu Gorlice i Biecz.

Jest to grupa bardzo młoda, rozśpiewana i nowoczesna (w dobrym tego słowa znaczeniu – jak podkreślają). Mówią, że to w ich grupie jest najliczniejsza i najzdolniejsza grupa muzyczna.
Twierdzą, że nic nie działa na nich tak pokrzepiająco, jak dobroć i łagodność Przewodnika, którego głos w tubie jest jak miód na serce i balsam na rany zmęczonego pielgrzyma.fot Darek Górecki

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A