Bezpłatna spirometria
access_time 2004-09-20 09:38:53

Zespół przychodni CenterMed w Tarnowie wygrał konkurs Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programu edukacyjno-diagnostycz- nego wczesnej prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP).

Program realizowany będzie całkowicie bezpłatnie dla mieszkańców Tarnowa i okolic w wieku od 40 do 65 lat - obecnie lub niegdyś palących.


W Polsce na POCHP - przewlekłą obturacyjną chorobę płuc - zapada co piąta osoba paląca, czynnie lub biernie narażona na działanie dymu tytoniowego. Choroba rozpoznawana jest późno, zazwyczaj pomiędzy 50. a 60. rokiem życia, kiedy jest już zaawansowana i postępuje mimo leczenia.


Nieleczona choroba prowadzi do przewlekłego niedotlenienia organizmu, niewydolności serca i przedwczesnego zgonu. POCHP jest czwartą w kolejności przyczyną zgonów w Polsce i powodem 20 procent przyznawanych rent inwalidzkich.


Adresatami programu, realizowanego bezpłatnie w Tarnowie i okolicach przez placówki CenterMedu, są osoby w wieku 40-65 lat - obecnie lub niegdyś palące. Chętni zostaną zaproszeni do wypełnienia ankiety oraz wykonania badania spirometrycznego, które jest prostym, nieinwazyjnym testem, oceniającym czynność płuc, polegającym na wykonaniu głębokich wdechów i wydechów przez ustnik aparatu spirometrycznego. W przypadku wykrycia zmian, pacjent zostanie objęty opieką lekarską, a w razie potrzeby - skierowany do specjalisty pulmonologa.


Badania potrwają do listopada, a ich liczba jest ograniczona. (JUS)

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A