Towarzystwo bez dotacji
access_time 2004-09-27 08:08:29
Założone przed kilkoma laty Towarzystwo Przyjaciół Mościc stawia sobie za cel integrowanie lokalnej społeczności, upowszechnianie wiedzy o tej części Tarnowa, silnie związanej z Zakładami Azotowymi. Temu służą m.in. otwarte spotkania ze znanymi osobami w cyklu "Mościckie rodziny".
W planach TPM jest też wielka wystawa fotograficzna pod hasłem "Mościce wczoraj i dziś". Jej termin jest wszak do tej pory niewiadomą.


-To przedsięwzięcie pracochłonne, i kosztowne, i w tym roku, niestety, nie udało się nam zorganizować wystawy. Liczyliśmy na dotację z Urzędu Miasta, ale nie przyznano nam żadnego dofinansowania. A potrzebujemy stosunkowo niewiele, bo ok. tysiąca złotych. Nie rezygnujemy, w każdym razie; może znajdzie się w międzyczasie życzliwy sponsor. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli ogłosić otwarcie wystawy - zakłada ostrożnie Robert Lichwała z TPM, któremu powierzono przygotowanie tej ekspozycji w salach Mościckiej Fundacji Kultury.


Planowana wystawa fotograficzna mieć będzie wymiar historyczno-porównawczy. Pomysłodawcy chcą, aby znalazły się na niej zdjęcia głównie mościckich krajobrazów i obiektów: tych z lat przedwojennych i tuż powojennych, a z drugiej strony dzisiejszych pejzaży miejskich. Dla zobrazowania zmian, jakie zaszły w ostatnich kilkudziesięciu latach.


Pieniądze potrzebne są mościckiemu towarzystwu m.in. na wykonanie reprodukcji zdjęć znajdujących się w prywatnych rękach i tarnowskim Archiwum Państwowym. Posiadacze zdjęć niechętnie wypożyczają oryginały, stąd konieczność kopiowania ich. -Wystawę zorganizujemy głównie w oparciu o zbiory członków naszego towarzystwa, ale też apelujemy do innych o udostępnienie nam zdjęć. Tymczasem odzew jest, muszę przyznać, słaby. Osbiście odwiedziłem kilka rodzin i wiem, że nie jest łatwo przekonać ludzi, by użyczyli swoich pamiątek - Robert Lichwala jest wszakże ostrożnym optymistą i wierzy, że wystawa dojdzie do skutku w 2005 roku.


W Towarzystwie Przyjaciół Mościc są przekonani, że fotograficzna ekspozycja wzbudzi duże zainteresowanie mieszkańców mościckiej "małej ojczyzny". Tych starszych i młodszych. (mab)


 

Komentarze...