Pojedynek na bilety autobusowe.
access_time 2004-11-19 21:27:08

Tarnowski Oddział Unii Polityki Realnej przesłał do nas oświadczenie w sprawie wypowiedzi wiceprezydenta Andrzeja Jelenia w czasie ostatniej sesji Rady Miasta. Jeden z punktów, obrad Rady Miasta dotyczył wprowadzenia nowych rodzajów biletów autobusowych.

UPR apelował wcześnie do Radnych o nie podwyższanie cen biletów. Wiceprezydent Andrzej Jeleń zarzucił UPR, demagogię - gdyż „nie było w planach podnoszenia cen biletów autobusowych”.Cen biletów nie podniesiono, a nawet więcej, obniżono cenę proponowanego nowego biletu rodzinnego na weekendy z 8 na 6 zł.Zamieszczamy Oświadczenie UPRW trakcie XXIX sesji Rady Miasta Tarnowa, w obecności zaproszonych gości i przekazujących przebieg obrad kamer telewizji kablowej, wiceprezydent Tarnowa pan Andrzej Jeleń zarzucił Zarządowi Oddziału Tarnowskiego UPR „zwykłą demagogię”, a nasz apel nazwał "kuriozalnym" dodając, że przyjął go z  „dużym niesmakiem”. W apelu, kilka dni przed sesją, zwróciliśmy się do Radnych, by nie podnosili cen biletów, nie dyskryminowali mieszkańców nie będących pracownikami spółki miejskiej, lub członkami ich rodzin (mają 100% ulgi na przejazdy) i nie obciążali mieszkańców dotacjami dla MPK, będącymi ukrytą formą podwyżek cen.Wśród emocjonalnych opinii pana prezydenta Jelenia pojawiła się też jedna, mająca być merytorycznym zarzutem, mianowicie ta, że Zakład Komunikacji Miejskiej nie planował podwyżek. Tymczasem apel UPR nie był skierowany do ZKM tylko do suwerennych w swoich decyzjach Radnych Miasta Tarnowa. A ponieważ w Polsce obowiązuje rozdział władzy wykonawczej i uchwałodawczej, Radni mogli nie przychylić się do projektu ZKM, co w jednym przypadku uczynili. To bowiem Rada Miasta decyduje o cenach dyktowanych przez ZKM, a nie ZKM o uchwałach Rady Miasta Tarnowa.Cieszymy się wraz z mieszkańcami, że Radni nie podnieśli cen biletów. UPR zawsze podkreśla, że konkurencja i wolność gospodarcza są korzystne dla konsumentów - w tym wypadku mieszkańców Tarnowa. Smuci nas to, że Rada Miasta utrzymała niesprawiedliwe przywileje dla pracowników spółki MPK, które sfinansować muszą tarnowscy podatnicy. Mamy nadzieję, że w budżecie Tarnowa na rok 2005 nie znajdzie się ukryta forma podwyżki cen, w formie dotacji dla przewoźników miejskich, przez co Radni ochronią budżet Tarnowa przed kolejnymi długami i wpłyną na przyspieszenie procesu zwiększania konkurencji wśród przewoźników.Wojciech Popiela
Okręgu Małopolskiego Unii Polityki Realnej


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A