Stypendia do jutra
access_time 2004-10-28 04:59:23

Jeszcze do tego piątku włącznie w tarnowskim Starostwie Powiatowym przy ul. Narutowicza przyjmowane są wnioski od studentów o stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zainteresowanie europejskimi stypendiami i tak jest natomiast już bardzo duże.

-Dotąd wpłynęło już do nas ponad dwieście stypendialnych wniosków - mówi Maria Borkowska z Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia tarnowskiego starostwa powiatowego, gdzie studenci składać mogą wnioski o europejskie stypednia.


Do rozdysponowania wśród studentów-mieszkańców powiatu będzie 41 stypendiów z EFS. Wnioski rozpatrzy komisja stypendialna, która dopiero zostanie powołana. Wydaje się, że komisja będzie miała co robić.Urzędnicy powiatowi ze starostwa spodziewają się w tym tygodniu największego naporu potencjalnych zainteresowanych stypendiami i największej liczby złożonych wniosków stypendialnych. Podania można jeszcze przynośić do piątku, do godz. 15.30.Wysokość stypendiów, które są przyznawane z Europejskiego Funduszu Społecznego, nie przekroczy każdorazowo kwoty dwóch i pół tysiąca zł w ciągu 10 miesięcy. Średnio jest to więc kwota 250 zł miesięcznie.Jest to natomiast refundacja kosztów ponoszonych na kształcenie, czyli studenci będą musieli w tym celu wykazać się rachunkami, fakturami, biletami itp., czyli po prostu wykazać się dokumentacją kosztów poniesionych, na przykład, na akademik, przejazdy, stołówki, podręczniki.- Dopiero na podstawie przedstawionych nam rachunków będziemy zwracać stypendystom poniesione koszty - mówi Maria Borkowska.Pierwsze stypendia powinny zostać wypłacone pod koniec listopada i na początku grudnia.(Smol)Dziennik Polski


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A