Na pamiątkę V-2
access_time 2004-08-26 07:22:29

Znany jest już termin odsłonięcia tablicy pamiątkowej w niewielkiej miejscowości Wał-Ruda w gminie Radłów poświęconej Akcji III Most. Uroczystość odbędzie się 19 września. Obecnie w Wał-Rudzie trwają prace porządkowe przy wykonaniu placu upamiętniającego to miejsce.

Pomysł urządzenia placu poświęconego Akcji III Most jest wspólną inicjatywą starostwa powiatowego i gminy Radłów. Oba samorządy przeznaczyły na ten cel pewną kwotę ze swoich budżetów. Specjalnie wybrano natomiast wrześniowy termin uroczystości, aby wzięła w nich udział młodzież szkolna.


Przypomnijmy, że już pod koniec lipca minęła 60 rocznica Akcji III Most, dzięki której udało się przerzucić drogą powietrzną fragmenty niemieckiej broni V-2 do Londynu. Amerykańska dakota z niemiecką rakietą na pokładzie startowała wtedy właśnie z okolicznych pól znajdujących się pomiędzy Wał-Rudą a Zabawą. Spory udział w powodzeniu tamtej akcji miał wkład miejscowej ludności.


Dodajmy, że w tym roku mija także 60 rocznica Bitwy na Jamnej i pacyfikacji tej miejscowości przez okupanta. Uroczystości z tej okazji odbędą się 26 września. Wtedy m.in. na cmentarzu w pobliskiej Paleśnicy zostaną złożone kwiaty na odnowionej mogile ofiar pacyfikacji. (Smol)

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A