Sesja na bank
access_time 2004-08-27 03:55:58

Na nadzwyczajnej sesji spotkali się wczoraj miejscy radni Tarnowa. Sesja została zwołana w związku z koniecznością wyboru nowego banku dla obsługi finansowej miasta oraz przekazania budynków po Szkole Podstawowej nr 12.

Budynki po SP 12 znajdujące się w Parku Sanguszków na Gumniskach zostaną przejęte przez nową szkołę utworzoną tu w miejsce szkoły publicznej. Przypomnijmy, że od 1 września uruchomione zostaną przy ul. Błotnej: Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum.


W tym celu właśnie konieczne było przekazanie budynków nowo powstającemu organizmowi oświatowemu. Radni zgodzili się na to wczoraj znaczną większością głosów, przy czterech głosach wstrzymujących. Przejęcie majątku przy ul. Błotnej przez niepubliczne szkoły nastąpi za symboliczną złotówkę.


Na mocy uchwały rady miejskiej prezydent podpisze w tej sprawie umowę w przyszłym tygodniu. Umowa będzie ważna przez trzy lata, potem trzeba będzie ją przedłużyć.


Jednogłośnie radni zgodzili się wczoraj na to, aby prezydent podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, filia w Tarnowie, na obsługę finansową miasta. Ten właśnie bank przejmie obsługę samorządu miejskiego Tarnowa od 1 września. Został wyłoniony w drodze przetargu, do którego zgłosiły się także ze swoimi ofertami: ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK oraz PKO BP.


W tym przypadku oferta BGK została najwyżej oceniona przez przedstawicieli miejskiej komisji przetargowej. Prezydent podpisze umowę z przedstawicielem tego banku w najbliższy wtorek.


(Smol)

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A