Zgłaszanie kandydatów do Rady Osiedli.
access_time 2004-08-27 12:34:27

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie informuje, że dnia 10 października 2004r. w godz. 8.00 – 16.00 odbędą się wybory do rad osiedli na terenie miasta Tarnowa w osiedlach: Nr 1 „Starówka”, Nr 2 „Strusina”, Nr 3 „Paskówka”, Nr 4 „Grabówka, Nr 12 „Jasna”.    

Zostanie wybranych po 15 członków Rad Osiedlowych. Kandydatów na członków rad osiedli zgłasza się do Miejskiej Komisji Wyborczej najpóźniej do dnia 20 września 2004r. Urząd Miasta Tarnowa ul. Goldhammera 3, pok. 108 (I piętro)


           


Kandydatami mogą być wyborcy z danego osiedla, którzy złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz uzyskają, co najmniej 20 podpisów wyborców popierających kandydata z danego osiedla.Wybory zostaną przeprowadzone w osiedlach, w których liczba zarejestrowanych kandydatur będzie większa od liczby wybieranych członków rady.


 

Komentarze...